Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Grozījumi SIA „Jēkabpils autobusu parks” apkalpotajos reģionālajos starppilsētu nozīmes maršrutos

 Latgales plānošanas reģions ir saņēmis VSIA „Autotransporta direkcija” (turpmāk tekstā – Direkcija) 2015.gada 17.novembra vēstuli Nr.6-7/3750, kurā Direkcija informē, ka veikusi grozījumus pārvadātāja SIA „Jēkabpils autobusu parks” apkalpotajos reģionālajā starppilsētu nozīmes maršrutos, kuri stājas spēkā ar 2015.gada 1.decembri. Lasīt tālāk →

Lauku E-lapas jaunumi

Lasīt tālāk →

Aglonas vidusskolas avīze „Atbalss” svin savu 20. jubileju

Avīzes “Atbalss” jubileja pulcināja kopā vairākus vidusskolas skolēnus un absolventus. “Atbalss”  ir kā dārgums uz skolas sienas. Pieturas vieta skolēniem starpbrīžos,  skolēnu domu apkopojums un visas jaunākās modes tendences. Lasīt tālāk →

Informācija iedzīvotājiem

Aglonas pagasta iedzīvotāji tiek aicināti un tikšanos ar novada domes vadību un speciālistiem. Tikšanās notiks  30. novembrī plkst. 10:00 Aglonas novada KC.

Labdarības koncerts Aglonas KC

Ziemassvētku laika dievkalpojumu kārtība 2015. gadā


Lasīt tālāk →

Pirmie soļi topošajam uzņēmējam – VID mājaslapā!

Ja esat nolēmis uzsākt savu uzņēmējdarbību, apsveicam un aicinām apmeklēt jauno īpaši topošajiem uzņēmējiem izveidoto Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapas sadaļu “Kā uzsākt savu uzņēmējdarbību?”!Lai veicinātu iedzīvotāju izpratni un informētību par uzņēmējdarbības uzsākšanu, jaunajā sadaļā ir vienuviet apkopota svarīgākā informācija, kas nepieciešama, lai uzņēmējdarbību uzsāktu sekmīgi un atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Lasīt tālāk →

Sporta pasākums “Dzīve kustībā” Šķeltovā

Aglonas bazilikas jauktā kora “ASSUMPTA” 5 gadu jubilejas koncerts

 

Aglonas vidusskolas izglītojamo vecākiem!

Šī gada 27. novembrī skolas skolotāju kolektīvs pievienojas skolotāju arodbiedrības organizētajam streikam. Skola būs atvērta, ja bērns būs ieradies – viņš tiks pieskatīts, paēdināts, bet mācību stundas un citas nodarbības nenotiks. Aicinām vecākus pret streiku izturēties ar cieņu un sapratni.
Skolas administrācija

Daugavpils Universitātes studentu deju ansamblim “Laima” – 60


Lasīt tālāk →

Par cilvēku tirdzniecības novēršanu un apkarošanu

Cilvēku tirdzniecība ir problēma, kura nemazinās. Tā ir problēma, kas būtiski ietekmē ne tikai valstis ārpus Latvijas robežām, bet sāpīgi skar arī Latviju un tās iedzīvotājus. Līdz šim Latvijas valstspiederīgie ļot bieži nonāca ekspluatējošās situācijās un kļuva par cilvēku tirdzniecības upuriem ārvalstīs.

Lasīt tālāk →

Biedrība “Neaizmirstule” aicina uz apmācībām

24.novembrī biedrības “Neaizmirstule” telpās Daugavpils ielā 6, Aglona, no plkst. 16.00-19.00 notiks apmācības – konsultācijas “Efektīva prezentācija”. Lasīt tālāk →

SAC “Aglona” svin dzimšanas dienas

Nevajag skaitīt gadus,
Kuri aulēkšiem skrien -
Gadus tāpat kā naudu,
Noturēt nespēj neviens.
Skaitīsim laimīgos mirkļus,
Kuru mūžā bijis tik daudz -
Ar tiem mēs bagāti esam
Un novecot nebūs ļauts! Lasīt tālāk →

“Latvijas intereses Eiropas Savienībā”

 Iznākusi  žurnāla  ”Latvijas intereses Eiropas Savienībā” elektroniskā versija. 2015.gada pēdējais žurnāla numurs pievēršas Latvijas prezidentūras ES Padomē izvērtējumam. Ieskatu prezidentūras trīs prioritāšu īstenošanā sniedz Mihails Kozlovs, Signe Bāliņa un Toms Rostoks.

Lasīt tālāk →