Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Meža īpašnieka ieguvumi no derīgas inventarizācijas

Mežs ne vien priecē un dod iespēju tā īpašniekam gūt ekonomisku labumu, bet arī uzliek pienākumus. Viens no tādiem ir veikt meža inventarizāciju vismaz reizi 20 gados. No derīgas inventarizācijas meža īpašniekam ir vairāki ieguvumi. Aktuāli meža dati ir būtiski arī valsts iestādēm, piemēram, meža ugunsgrēku gadījumā, kā arī gadījumos, ja mežu apsēduši kaitēkļi un slimības.

Inventarizācija jāveic vismaz reizi 20 gados Lasīt tālāk →

Aicinām uz mamogrāfijas izmeklējumu!

2021. gada 13.novembrī
PĀRBAUDI KRŪTIS!
Aicinām uz mamogrāfijas izmeklējumu!
SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” valsts apmaksātās programmas ietvaros veic mobilā mamogrāfa izmeklējumus.
Mobilais digitālais mamogrāfs ir īpaši aprīkots autobuss, kura pieejamība izbraukumos atvieglo iedzīvotājiem iespēju saņemt augstvērtīgu mamogrāfijas izmeklējumu dzīvesvietas tuvumā.
Lasīt tālāk →

Paziņojums par publisko apspriešanu atļaujas izsniegšanai koku ciršanai ārpus meža zemes

Preiļu novada pašvaldības Aglonas pagasta pārvalde (Atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.30 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17. punktam) organizē sabiedriskās apspriešanas procedūru par 72 augošo koku: 10 (desmit) bērzu, 10 (desmit) kļavu un 52 (piecdesmit divi) priežu ciršanu, kas atrodas publiski pieejamā teritorijā, uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76420040006, Aglonas kapos, Ciriša iela 1, Aglona, Aglonas pag., Preiļu nov., LV-5304

Lasīt tālāk →

Par Preiļu novada bāriņtiesas darbu

Informējam, ka no 2021. gada 1. oktobra savu darbu ir uzsākusi jaunā reorganizētā Preiļu novada bāriņtiesa, kurā apvienotas bijušās Preiļu novada bāriņtiesa, Aglonas novada bāriņtiesa, Vārkavas novada bāriņtiesa un Riebiņu novada bāriņtiesa.

Lasīt tālāk →

Aglonas kausa izcīņa spiningošanā 2021

9. oktobrī Cirīša ezerā risinājās Aglonas pašvaldības kausa izcīņa spiningošanā. Laika apstākļi bija brīnišķīgi, tādēļ arī dalībnieku skaits, visdrīzāk pateicoties šim faktoram, bija rekord liels priekš Aglonas -  58 copmaņi. Lasīt tālāk →

Jaunieti, esi aktīvs, nāc un piedalies!

Ja esi jaunietis vecumā no 15 līdz 29 gadiem, pašlaik nemācies, nestrādā algotu darbu, neapgūsti arodu pie amata meistara un neesi reģistrēts Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieks, piesakies atbalstam Eiropas Sociālā fonda finansētā projektā “PROTI un DARI!”.
Lasīt tālāk →

Tiek pārtrauktas bezmaksas fiziski aktīvas nodarbības skolēniem

11. oktobrī Latvijā stājās spēkā ārkārtējā situācija

11.oktobrī Latvijā spēkā stājas ārkārtējā situācija, kuras mērķis ir apstādināt ļoti straujo Covid-19 vīrusa izplatību, nepārslogot veselības aprūpes sistēmu un glābt iespējami vairāk cilvēku dzīvību. Covid-19 gadījumu lielais skaits pēdējās dienās, zemā vakcinācijas aptvere, slimnīcu pārslodze un epidemioloģijas ekspertu prognozes liek valdībai nekavējoties pieņemt lēmumu par stingriem drošības pasākumiem visā Latvijas teritorijā.

Lasīt tālāk →

Aptauja par cilvēku pārcelšanos uz dzīvi laukos

Biedrība “Latvijas Lauku forums” (LLF)  turpina apzināt jaunienācējus laukos – cilvēkus, kuri pārcēlušies uz dzīvi laukos pēdējo gadu laikā. Ja jums ir zināmi jaunienācēji savā novadā, aicinām Jūs veltīt 5-10 minūtes, lai aizpildītu šo anketu.  Aicinām atbildes sniegt līdz š.g. 22. oktobrim. Aptauja tiek veikta ar mērķi apzināt jaunienācējus laukos, izzināt, kāds atbalsts tiem ir pieejams vai nepieciešams, lai tuvākajos gados mērķtiecīgi aktualizētu un risinātu lauku apdzīvotības jautājumus Latvijā. Lasīt tālāk →

Preiļu novada pašvaldība turpmāk pakalpojumus sniegs attālināti

Pamatojoties uz straujo Covid-19 vīrusa izplatību un Ministru kabineta rekomendācijām, no 11. oktobra Preiļu novada domes ēka apmeklētājiem ir slēgta. Pašvaldība iedzīvotājus turpinās apkalpot attālinātā veidā.  Lasīt tālāk →

Pieejams valsts atbalsts mācībām starptautiskajās tiešsaistes kursu platformās

Ekonomikas ministrija (EM) kopā ar Nodarbinātības valsts aģentūru (NVA) aicina līdz šī gada 31. decembrim pieteikties tiešsaistes mācībām, lai iegūtu vai uzlabotu zināšanas un prasmes tādās darba tirgū pieprasītās jomās kā uzņēmējdarbība, datorzinības, datu zinātne, informācijas tehnoloģijas, profesionālās ievirzes svešvalodas, kā arī, lai nostiprinātu, mācīšanās spējas, radošumu, komunikācijas, pašorganizēšanās, pārvaldības un citas prasmes. Mācību kursu dalībniekiem pieejama mācību maksas kompensācija līdz 500 eiro. Šī ir lieliska iespēja ar valsts finansiālo atbalstu mācīties tādās starptautiski atzītās universitātēs kā Hārvarda, Stenforda un citās, turklāt to veiksmīgi savienojot ar darbu un privāto dzīvi. Lasīt tālāk →

Izveidota jaunā Preiļu novada Būvvalde

26. augusta Preiļu novada domes sēdē tika nolemts Apvienot Preiļu novada Būvvaldi, Aglonas novada Aglonas pagasta Būvvaldi un Riebiņu novada Būvvaldi un rezultātā, uz reorganizējamo institūciju bāzes, izveidot Preiļu novada Būvvaldi, kas ir visu reorganizēto novadu Būvvalžu finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja.

Lasīt tālāk →

Rudenīgi silti sveicieni Starptautiskajā Veco ļaužu dienā visiem senjoriem no SAC ”Aglona”

Aiz muguras ir daudz virsotņu,
Tas dzirkstīja ar sudrabu gadu gaitā.
Mēs vēlam jums dziļumu gudrību,
Veselību, prieku un laimi mūžīgi!

Lasīt tālāk →

Fiziski aktīvas nodarbības iedzīvotājiem nenotiks

Fiziski aktības nodarbības iedzīvotājiem Projekta Nr.9.2.4.2./16/I/022 “Veselības veicināšanas pasākumi Aglonas, Kastuļinas, Šķeltovas un Grāveru pagastos” ietvaros, kuras bija plānotas katru trešdienu (6., 13., 20. un 27. oktobrī), Radošā centra iekšpagalmā, Somersētas ielā 23, plkst. 17:15 un 18:30 NENOTIKS. Lasīt tālāk →

No 1.oktobra visas ģimenes ārstu prakses ir iesaistījušās vakcinācijas pret Covid-19 procesā

No 1. oktobra visi ģimenes ārsti* ir iesaistījušies vakcinācijas pret Covid-19 procesā. Ģimenes ārstu iesaistei ir divas formas – vakcinācija savās praksēs vai nosūta vakcinēties uz vakcinācijas kabinetiem ārstniecības iestādēs, ar kurām konkrētā ģimenes ārsta prakse sadarbojas.

Lasīt tālāk →