Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

30.jūlijā Aglonas novada svētki

Izsludināts projektu konkurss vietējās teritorijas sakārtošanai un pakalpojumu pieejamībai

Biedrība „Krāslavas rajona partnerība” no š.g. 5. septembra līdz 5. oktobrim izsludina atklāta projektu konkursa iesniegumu pieņemšanas 2. kārtu, kuras ietvaros paredzēts izveidot jaunu un sakārtot esošo publisko infrastruktūru, atjaunot kultūras objektus, piešķirot jaunu pievienoto vērtību, jaunas izmantošanas iespējas utt. Lasīt tālāk →

Seno latgaļu koka pilī notiks Kroma kolna svētki

Šī gada 20. augustā biedrība „Kroma kolna bruoliste” aicina uz ikgadējiem svētkiem pašu būvētajā koka pilī Dagdas novada Andrupenes pagasta Zundos. Svētku laikā ikviens aicināts izzināt seno latgaļu dzīvesveidu, amatus un prasmes, kā arī piedalīties tematiskās viduslaiku aktivitātēs.

Lasīt tālāk →

LATGALES TRADICIONĀLĀS KULTŪRAS UN AMATU SVĒTKI JASMUIŽĀ

12. un 13. augustā Raiņa muzejā “Jasmuiža” (Aizkalne, Preiļu novads) norisināsies LATGALES TRADICIONĀLĀS KULTŪRAS UN AMATU SVĒTKI.


Lasīt tālāk →

Jauniešus aicina uz pludmales sakopšanas talku Aglonā

Grāveru I velomaratons

19. jūlijā Grāveros notika pirmais velomaratons. Trases garums 12 km apkārt Jazinkas ezeram.
Lasīt tālāk →

Grāveru pagasta svētki 2016

23. jūlijā Grāveros izskanēja pagasta svētki. Dienas laikā bērniem tika piedāvātas bezmaksas piepūšamās atrakcijas, iespēja apskatīt un paglaudīt ponijus, vēlāk bērnus izklaidēja Rēzeknes teātra animatori. Lasīt tālāk →

Latgales NVO projektu programmas 2016 projekts

Ir noslēgusies Latgales NVO projektu programmas 2016 izvērtēšana. Programmai kopā tika iesniegti 56 projekti. Vislielākais projektu atlases konkurss notika pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu projektu apakšprogrammā, kurā Latgales reģionā pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu un iedzīvotāju līdzdalības stiprināšanai tika iesniegti 23 projekti. Šai apakšprogramā tika atbalstīti 7 projekti, starp tiem arī Aglonas novada biedrības „Neaizmirstule” projekts “ Aglonas pērles Latvijas simtgadei”.

Lasīt tālāk →

Sporta ziņas

AICINĀM UZ AGLONAS NOVADA 2016. GADA ATKLĀTO ČEMPIONĀTU STRĪTBOLĀ VĪRIEŠIEM!   Norises vieta un laiks: Aglonas Sporta centra strītbola laukums, 2016. gada 30. jūlijs plkst. 10.30. Reģistrēšanās no plkst. 10.00 – 10.30.  Nolikums:  strītbols 2016 Informācija: Aglonas novada sporta organizators Anatolijs Pupics, tālr. 28361938

Nodarbinātības valsts aģentūra uzaicina pretendentus piedalīties atklātajā konkursā

“Nodarbinātības valsts aģentūra” informē, ka, lai nodrošinātu ESF projekta “Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” (Nr.9.1.1.2/15/I/001) ietvaros paredzētos atbalsta pasākumus, ir  izsludinājusi konkursu „Transporta pakalpojumi-pasažieru autopārvadājumi” iepirkumu uz daļām, kurām iepriekš netika saņemts neviens pretendenta pieteikums, proti, Kurzemes reģions, Zemgales reģions un Latgales reģions.

Lasīt tālāk →

Sabiedrībā balstīti pakalpojumi pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem Aglonas novadā

Aglonas novada pašvaldība ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Latgales plānošanas reģionu par sadarbību projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā” ieviešanā ar mērķi uzlabot esošos un ieviest jaunus sociālos pakalpojumus. Lasīt tālāk →

Lauku E-lapas jaunumi

Lasīt tālāk →

28. jūlija Aglonas novada domes sēde

Saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” 27. pantu Aglonas novada domes sēde notiks 2016. gada 28. jūlijā plkst. 10.00., Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novada domes administrācijas ēkas telpās. Lasīt tālāk →

Aglonas novadā piedāvās jaunus sociālos pakalpojumus bērniem ar funkcionāliem traucējumiem

Aglonas novada sociālais dienests uzsāk jaunu sociālo pakalpojumu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuri dzīvo ģimenēs, organizēšanu: Lasīt tālāk →

Ar veļiku pa Agyunu – 2016

Šī gada 27. augustā Aglonas novada biedrība “Neaizmirstule” un Aglonas pagasta iedzīvotāju iniciatīvas grupa „Velomīļi” aicina ciemos uz Aglonu velobraucējus.


Lasīt tālāk →