Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Par Veselības inspekcijas piedāvātajām e – iespējām iedzīvotājiem

Veselības inspekcija (turpmāk – Inspekcija) atgādina par iedzīvotāju ērtībai izstrādātājiem e-pakalpojumiem*, kuri ir pieejami portālā www.latvija.lv un Inspekcijas tīmekļvietnē www.vi.gov.lv. E-pakalpojumi ir izstrādāti ar mērķi atvieglot klientu sadarbību ar Veselības inspekciju, piedāvājot ikvienam papildu iespēju saziņai ar Inspekciju. E-pakalpojumiem ir vairākas būtiskas priekšrocības. Lasīt tālāk →

Brīvdabas pasākumos un izbraukuma tirdzniecībā jālieto kases aparāti

Vasaras periodā tiek organizēti brīvdabas pasākumi un aktuālāka kļūst arī ielu tirdzniecība, tādējādi Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) atgādina, ka atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka kases aparātu lietošanu, saņemtā samaksa par ieeju šajos pasākumos, kā arī saņemtā samaksa par precēm ielu tirdzniecībā ir reģistrējama, izmantojot kases aparātus. Lasīt tālāk →

Konsultāciju diena Aglonas novadā

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (turpmāk tekstā – inspekcija) Daugavpils reģiona inspektores Iveta Plone un Edīte Milevska 2015.gada 21.jūlijā no plkst. 10.00 līdz plkst. 12.00 Jaunciema ielā 35, Aglonā, Aglonas novada sociālā dienesta telpās sniegs konsultācijas un metodisko palīdzību Aglonas novada speciālistiem un iedzīvotājiem bērnu tiesību aizsardzības jomā. Lasīt tālāk →

Darba devēj! Apmāci sev nepieciešamo darbinieku, saņemot mērķdotāciju no NVA!

 Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) darba devējiem piedāvā iespēju ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu apmācīt nepieciešamos darbiniekus, piedaloties jaunajā pasākumā „Apmācība pie darba devēja”. Tā ir bezdarbnieka praktiskā apmācība, kas ilgst 6 mēnešus: darba devējs pats sagatavo sev vajadzīgo speciālistu, saņemot no NVA dotāciju, kuras apmērs ir līdz 50% no izmaksām, kas nepieciešamas jauna darbinieka apmācībai. Lasīt tālāk →

Informācija iedzīvotājiem

 

 

Nekustamā īpašuma izīrēšana vai iznomāšana personām ir jāreģistrē VID kā saimnieciskā darbība

Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) atgādina, ka gadījumos, kad fiziskā persona iznomā vai izīrē nekustamo īpašumu, tas ir uzskatāms par fiziskās personas saimniecisko darbību, kas ir jāreģistrē Valsts ieņēmumu dienestā.Ja fiziskā persona ienākumu gūst no nekustamā īpašuma iznomāšanas vai izīrēšanas, personai ir iespēja izvēlēties atvieglotu reģistrācijas kārtību, informējot VID par noslēgto īres vai nomas līgumu piecu darbdienu laikā no līguma noslēgšanas dienas. Lasīt tālāk →

Aicina uz koncertu

Piedzīvo pasauli savās mājās!


Lasīt tālāk →

Turpinās Aglonas novada vietējās iedzīvotāju iniciatīvas grupas (VIIG) „Velomīļi” projekta „Ar veļiku pa Aglyunu 2015” aktivitātes

Aicinām ik vienu, kas vēlas kļūt par pilntiesīgiem velobraucējiem uz ceļa, nokārtot datorizētu velotiesību eksāmenu un iegūt velosipēda vadītāja apliecību, pieteikties pie projekta vadītājas Ingūnas Barkevičas. Lasīt tālāk →

Krāslavas pilsētas svētki

Pilngadības svētki Aglonā

Tērpu iegāde Šķeltovas tautas nama vokālajam ansamblim

Nodibinājums „Viduslatgales pārnovadu fonds” sadarbībā ar Līvānu, Preiļu, Vārkavas un Aglonas novadu domēm organizēja mazo grantu projektu konkursu ,,Iedzīvotāji veido savu vidi 2015”, ar mērķi atbalstīt radošus un inovatīvus vietējo iniciatīvas grupu projektus, kas veicina kultūras, izglītības, sporta, brīvā laika, uzņēmējdarbības un vides sakopšanas aktivitāšu popularizēšanu un lauku iedzīvotāju iesaistīšanos šajās aktivitātēs. Lasīt tālāk →

NVO aktualitāšu kalendārs Nr. 8

„NVO aktualitāšu kalendārs” izveidots Projekta „Līdzdalības demokrātijas attīstības veicināšana Preiļu, Aglonas, Vārkavas, Riebiņu un Līvānu novados” ietvaros. Kalendārā iekļauta informācija par NVO aktualitātēm – finanšu piesaiste, izmaiņas grāmatvedībā, NVO pasākumu plāni un cita nevalstiskajam sektoram saistoša un aktuāla informācija NVO darbības nodrošināšanai. Kalendārs ir sagatavots un elektroniski izsūtīts 350 Latgales reģiona nevalstiskajām organizācijām. Lasīt tālāk →

Ir noslēgusies biznesa ideju iesniegšana konkursam Biznesa ekspresis

Ir noslēgusies pirmā konkursa Biznesa ekspresis sadaļa – ideju iesniegšana, kur ikvienam Latvijas iedzīvotājam bija iespēja pieteikt savu biznesa ideju, lai iegūtu zināšanas un kontaktus, kā arī finansiālu atbalstu uzņēmējdarbības uzsākšanai. Lasīt tālāk →

Lauku kopienu parlaments izvirza prioritātes nākamajiem diviem gadiem

No 3. līdz 5.jūnijam Līgatnē Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē laikā norisinājās Latvijas Lauku kopienu parlaments. Tajā pulcējās vairāk nekā 250 vietējo kopienu līderi, nevalstisko organizāciju un pašvaldību pārstāvji, deputāti, lauku attīstības jautājumu speciālisti, amatpersonas, akadēmiķi un ikviens, kurš vēlas piedalīties lauku attīstības procesā, no visas Latvijas, Eiropas Savienības un citām valstīm. Pasākuma mērķis bija diskutēt par lauku un mazpilsētu kopienu izaicinājumiem un rast risinājumus, iespējas lauku reģionu attīstībai, izaugsmei un ilgtspējai.

Lasīt tālāk →