Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Apbalvotas Latgales plānošanas reģiona uzņēmējdarbībai draudzīgākās pašvaldības

Lai palielinātu pašvaldību lomu uzņēmējdarbības sekmēšanā un motivētu pašvaldības vairāk ieguldīt sava budžeta līdzekļus uzņēmējdarbības atbalstam, šī gada oktobrī un novembrī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) sadarbībā ar Latgales plānošanas reģionu rīkoja konkursu “Pašvaldību atbalsta pasākumi uzņēmējdarbības sekmēšanai”.

Lasīt tālāk →

Valsts svētki Aglonā

Novembris ir svētku laiks mūsu Latvijai. 18. novembrī Aglonas Kultūras centrā norisinājās svinīgais pasākums „Mans zelts ir mana tauta!”, veltīts Latvijas Republikas proklamēšanas 99. gadadienai.  Sarīkojumā tika godināti cilvēki, kuri ar savu pašaizliedzīgo darbu un panākumiem snieguši ieguldījumu Aglonas novada attīstībā un pašvaldības goda vairošanā: Solomeja Gribuška, Lidija Šatilova, Māris Āriņš, Zane Stivriņa, Genovefa Prusaka un Svetlana Skorodihina.

Lasīt tālāk →

Valsts svētku pasākums Šķeltovā

Lasīt tālāk →

Lauku E-lapas jaunumi

Lasīt tālāk →

Sporta centrs aicina uz tikšanos ar Latvijas labāko spēka vīru Arti Plivdu

Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienas pasākums Aglonā

18.novembrī plkst. 12.oo Aglonas bazilikā notiks Sv. Mise Lūgšana par Latviju.

Latvijas Republikas proklamēšanas gadadiena Grāveros

17. novembrī plkst. 12.00 Grāveru Erceņģeļa Mihaila pareizticīgo baznīcā notiks Sv. Mise Lūgšana par Latviju.

Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienas pasākums Šķeltovā

Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienas pasākums Kastuļinā

Apsveikums Latvijas Republikas proklamēšanas 99. gadadienā

Plāno iegādāties svētku salūtu? Valsts policija atgādina – tikai specializētajos veikalos pie licencētiem tirgotājiem

Lieliem soļiem tuvojas svētku laiks, kad tiek rīkoti dažāda veida salūti. Šajā pirmssvētku laikā, jo īpaši aktuāla kļūst pirotehnikas izstrādājumu tirdzniecība. Aicinām pirotehniku iegādāties tikai specializētajos veikalos pie tirgotājiem, kuri ieguvuši atļauju veikt komercdarbību. Ja tomēr pamanāt nelikumīgu pirotehnikas izstrādājumu tirdzniecību vai glabāšanu, aicinām nekavējoties par to ziņot.

Lasīt tālāk →

Seno prasmju mūsdienīgums

Aglonas novada dome arī 2017. gadā rīkoja mazo grantu projektu konkursu iedzīvotāju iniciatīvām Aglonas novadā “Sabiedrība ar dvēseli – 2017”. Aglonas novada biedrība “Neaizmirstule” iesniedza savu projekta pieteikumu “Seno prasmju mūsdienīgums” un saņēma atbalstu.

Lasīt tālāk →

Aglonas novada izglītības iestādes iesaistās projektā “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

Aglonas novada dome 2017. gada 1. martā ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0./16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu   Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros. Arī 2017./2018.māc.gadā Aglonas novada skolas turpina darbu projektā.

Lasīt tālāk →

Latvijas Republikas proklamēšanas svētkos gaidāmas izmaiņas ap 500 maršrutu; iedzīvotāji aicināti plānot savu braucienu laikus

Sakarā ar Latvijas Republikas proklamēšanas svētkiem laika posmā no 2017. gada 17. līdz 21. novembrim gaidāmas izmaiņas kopumā vairāk nekā 500 reģionālo autobusu maršrutu.

Lasīt tālāk →

Latgales Gada balva 2017

Latgales Gada balva ir balvu pasniegšanas ceremonija, lai godinātu Latgales cilvēkus, organizācijas, uzņēmumus par īpašiem nopelniem un ieguldījumu cilvēka ilgtspējīgā attīstībā, kurā tiek nominēti tie Latgales notikumi, pasākumi vai cilvēku pārstāvji, kuri gada laikā ir devuši vislielāko ieguldījumu Latgales labā, ar konkrētu darbu, vērā ņemamiem rezultātiem, akcijām un citiem pasākumiem, kas ir nozīmīgi Latgales reģionam un Latgales atpazīstamībai sabiedrībā.

Lasīt tālāk →