Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Esi radošs un piedalies konkursā “Cits eksperiments”!

Lasīt tālāk →

NVO aktualitāšu kalendārs Nr.5

„NVO aktualitāšu kalendārs” izveidots Projekta „Līdzdalības demokrātijas attīstības veicināšana Preiļu, Aglonas, Vārkavas, Riebiņu un Līvānu novados” ietvaros. Lasīt tālāk →

Par gaisvadu elektrolīnijām A.Broka, Kalnu un Jaudzemu ielās Aglonā

  AS „Sadales tīkls” veic Aglonas ciemā zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijas pārbūvi kabeļu līnijās A.Broka, Kalnu un Jaudzemu ielās. Esošajā posmā atrodas ielu apgaismojuma tīkli, kas pēc rekonstrukcijas darbu pabeigšanas jānopērk pašvaldībai no AS „Sadales tīkls” par bilances vērtību. Lasīt tālāk →

Izlietoto bateriju vākšanas konkurss skolēniem “Tīrai Latvijai!”

Pierādot sabiedrībai, ka vienkārša ikdienas rīcība spēj sasniegt ievērojamus rezultātus, “Zaļā josta” jau devīto gadu pēc kārtas pulcēs Latvijas skolēnus un bērnudārzu audzēkņus kopējā izlietoto bateriju vākšanas konkursā “Tīrai Latvijai!”. Konkursa laikā plānots savākt rekordlielu izlietoto bateriju apjomu, nogādājot to drošai pārstrādei otrreizējās izejvielās.

Lasīt tālāk →

Eiropas Biznesa atbalsta tīkla septembra informatīvais izdevums

   Šajā numurā lasiet par aizvadītajiem pasākumiem, kā arī tiem, kas vēl tikai plānoti. Izmantojiet izdevību pieteikt savu uzņēmumu Eksporta un inovācijas balvai, kā arī reģistrēties starptautiskajai e-veselības un e-pārvaldes kontaktbiržai Vīnē. Lasīt tālāk →

Svecīšu vakari Aglonas novada kapos

  Svecīšu vakari Aglonas novada kapos notiks:

Gūteņu kapos (Aglonas pagasts) sv. vakars – 17. oktobrī plkst. 15.30
Peipiņu kapos  (Šķeltovas pagasts) sv. vakars – 25. oktobrī plkst. 13.00
Raģeļu kapos (Grāveru pagasts) sv. vakars – 26. oktobrī plkst. 11.00

Informāciju iesniedza: D.Abrickis, Aglonas bazilikas priesteris

Lūgšanu nedēļa par mirušajiem

Dvēseles, kas ir vienotas Jēzū, nekad nešķiras. Lai satiktos, viņu rīcībā vienmēr ir atmiņas un cerība.
1. – 8.novembris kristīgajā baznīcā ir lūgšanu nedēļa par mirušajiem. Lūgšana izriet no ticības un pieder pie labajiem darbiem. Lasīt tālāk →

Latgales plānošanas reģiona jaunumi un pasākumi

 Aicinām iepazīties ar jaunākajām ziņām par finanšu piesaistes iespējām ko apkopojis Latgales plānošanas reģiona Eiropas Savienības struktūrfondu informācijas centrs. Lasīt tālāk →

Informācija iedzīvotājiem

  Aglonas novada KC, 1. stāvā UAC konsultanta kabinetā 2. oktobrī no plkst. 9.00 – 13.00 iedzīvotājus pieņems Aglonas iecirkņa mežsargs Oskars Radivinskis, tālrinis 25650052. Sekojiet informācijai par mežsarga turpmākajām pieņemšanas dienām un laiku: www.aglona.lv

Vides zinātnes balva 2014

Lasīt tālāk →

Izsludināta jauna kārta pasākumam „Arodapmācības un informāciju pasākumi”

  Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumam Lasīt tālāk →

Aglonas novada izglītības iestādes 2014./2015. mācību gadā

Pārskats par Aglonas novada izglītības iestāžu mācību programmām, sadalījums pa mācību klasēm, kopīgais izglītojamo skaits uz 2014. gada 1. septembri.
Lasīt tālāk →

Pateicība

Aglonas bibliotēkā Ainas Maļcānes gleznu izstāde

Aicinājums piedalīties fotokonkursā „Mana Augšdaugava”!

 Dabas aizsardzības pārvalde rīko fotokonkursu „Mana Augšdaugava” visiem interesentiem, kuriem ir izdevies notvert skaistus vai interesantus fotomirkļus aizsargājamo ainavu apvidū „Augšdaugava”– Daugavas ielejā starp Daugavpili, Krāslavu un Piedruju. Lasīt tālāk →