Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

23. februāra Aglonas novada domes sēde

Saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” 27. pantu Aglonas novada domes sēde notiks 2017. gada 23. februārī plkst. 15.00., Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novada domes administrācijas ēkas telpās. Lasīt tālāk →

4. martā Aglonas KC IGO koncerts un groziņballe ar grupu MIGGLA

Aglonas novada Bāriņtiesas 2016.gada pārskata ziņojums

Aglonas novada administratīvajā teritorijā ir izveidota viena pašvaldības aizbildnības un aizgādnības iestāde – Aglonas novada bāriņtiesa. Bāriņtiesa darbojas saskaņā ar Aglonas novada domes apstiprināto bāriņtiesas nolikumu. Bāriņtiesas sastāvā ir bāriņtiesas priekšsēdētāja, četri bāriņtiesas locekļi.

Lasīt tālāk →

Krāslavas amatierteātra izrāde Aglonas KC

Apsveicam konkursa laureātus

Noslēdzies Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas Vokālā mūzika – Kora klase audzēkņu valsts konkursa fināls. Aglonas bazilikas Kora skolas audzēkņiem ir izcili panākumi Valsts konkursa Dziedāšanā III kārtā. Lasīt tālāk →

Aicina Aglonas novada iedzīvotājus pieteikt idejas jauniem “LMT Latvijai” projektiem

“Latvijas Mobilais Telefons” (LMT) projekta “LMT Latvijai” ietvaros līdz šim ir atbalstījis 145 iedzīvotāju iniciatīvas Latvijas reģionu attīstībai vairāk nekā 380 tūkstošu eiro apjomā. Šodien, 13. februārī, LMT ciešā sadarbībā ar Aglonas novada pašvaldību izsludina pieteikšanos konkursa jaunajam posmam. Interesenti tiek aicināti pieteikt ieceres sava novada attīstībai.

  Lasīt tālāk →

Lauku E-lapas jaunumi

Lasīt tālāk →

Aglonas novada pašvaldības Sociālā dienesta pārskats par darbu 2016.gadā

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu un pakalpojumu administrēšanu novadā personām, kuras savu pamata dzīvesvietu reģistrējušas Aglonas novada administratīvajā teritorijā nodrošina Aglonas novada pašvaldības iestāde Sociālais dienests.

Lasīt tālāk →

Pašvaldību vēlēšanas 2017

2017. gada 3. jūnijā, sestdienā, Latvijā notiks republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanas, kurās būs jāievēl deviņu republikas pilsētu un 110 novadu domju deputāti. Pašvaldību vēlēšanu kārtība noteikta Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā, Vēlētāju reģistra likumā un Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumā.

Lasīt tālāk →

Par akciju Zemes stunda – 2017. gada 25. martā plkst. 20.30-21.30

25. martā no 20.30-21.30 jau vienpadsmito reizi pasaulē tiek atzīmēta Zemes stunda, kas, nelietojot apgaismes objektus stundas garumā, aicina domāt par klimata pārmaiņām un individuālu paradumu ietekmi uz šīm izmaiņām. Kā katru gadu, valsts iestādes, iedzīvotāji un uzņēmumi ir aicināti Zemes stundas svētkus sagaidīt, simboliski izslēdzot apgaismes objektus.

Lasīt tālāk →

Informācija iedzīvotājiem

Atsaucoties Višķu pagasta Ostrovas ciema iedzīvotāju lūgumam, no 2017. gada 20. februāra vairākos maršruta Nr.5506 Daugavpils–Špoģi–Aglona–Priežmale reisos tiks iekļauta pieturvieta Ostrovka.

Lasīt tālāk →

Meteņdienas pasākumi Šķeltovā

Noslēgusies 45. Starptautiskā bērnu mākslas konkursa “Lidice 2017″ Latvijas kārta

UNESCO 2017. gadu pasludinājusi par ilgtspējīgas tūrisma attīstības gadu. Šī iemesla dēļ 45. Starptautiskā bērnu mākslas izstāde  – konkurss „Lidice 2017” ir veltīts tēmai „Ceļojumi”.

Lasīt tālāk →

“Anekdošu virpulis 2017″

16. februāra Aglonas novada domes ārkārtas sēde

Saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” 28. pantu Aglonas novada domes ārkārtas sēde notiks 2017. gada 16. februārī plkst. 12.30., Somersetas ielā 34, Aglona, Aglonas novada domes administrācijas ēkas telpās. Lasīt tālāk →