Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

24. janvārī Preiļos norisināsies konference “Domāt un sarunāties. Izglītība un sabiedrība”

Biedrība “Preiļi izglītotai Latvijai” aicina skolotājus, vecākus, izglītības darbiniekus un jebkuru, kam interesē izglītība, tās iespējas un izaicinājumi,  piedalīties konferencē ”Domāt un sarunāties. Izglītība un sabiedrība”.

Lasīt tālāk →

Kunga Kristīšanas svētki Grāveros

 

 

Aglonas novada domes paveiktais 2017. gadā investīciju piesaistes jomā

2017. gadā turpinājās darbs pie 2014.-2020. gada ES fondu plānošanas perioda investīciju piesaistes, projektu īstenošanas. Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākumos tika īstenots viens projekts, uzsākti divi projekti, apstiprināts viens projekts, kura realizācija tiks uzsākta 2018. gadā un viens projekts ir izvērtēšanā. 2017. gadā noticis darbs pie  plānošanas dokumentu izstrādes: apstiprināta “Aglonas novada izglītības attīstības koncepcija 2016. – 2023. gadam”, uzsākta “Aglonas novada pašvaldības stratēģija darbam ar jaunatni 2018. -2022. gadam” izstrāde.

Lasīt tālāk →

2017. gads Aglonas BJBLPC ”Strops”

Aglonas BJBLPC “Strops” ir populārs novada bērnu un jauniešu vidū. 2017. gadā centra apmeklētāju skaits ir 10485. Mācību gada laikā mēnesī centru apmeklē vidēji 1050 cilvēki. Vasaras mēnešos centru apmeklē vidēji 350 bērni un jaunieši mēnesī. Lasīt tālāk →

Jauniešus aicina uz tikšanos

Jaunatnes lietu speciālista darba laiks. Lasīt tālāk →

Aglonas novada Administratīvās komisijas statistika par 2017.gadu

Aglonas novadā darbojas Administratīvā komisija sešu cilvēku sastāvā. Komisija ir ievēlēta uz domes pilnvaru laiku un ir pakļauta Aglonas novada domei.

  Lasīt tālāk →

Mobilais mamogrāfs Aglonā 27. janvārī

SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” valsts apmaksātās programmas ietvaros veic mobilā mamogrāfa izmeklējumu. Šī ir uzskatāma par vienu no efektīvākajām metodēm, lai savlaicīgi atklātu krūts vēzi.  Sievietes tiek aicinātas iziet mobilā mamogrāfa izmeklējumu  27. janvārī  no plkst. 9.00 līdz 11.00 pie Aglonas novada domes, Somersetas ielā 34.

Lasīt tālāk →

Aglonas novada Tūrisma informācijas centra 2017. gada tūrisma sezonas statistika

Aglonas novads var lepoties ar bagātu kultūrvēsturisko mantojumu,  dabas bagātībām un radošiem cilvēkiem, kuri tūrismu veido par vienu no svarīgākajiem iedzīvotāju papildus peļņas avotiem.

Lasīt tālāk →

Aglonas novada izglītības iestāžu skolēnu darbus izvirza uz konkursu-izstādi “Lidice 2018″ Rīgā

No 2018. gada 10. janvāra līdz 17. janvārim Aglonas BJBLPC „Strops” apskatāma Aglonas novada izglītības iestāžu skolēnu darbu izstāde, 46. Starptautiskā bērnu mākslas konkursa-izstādes „Lidice 2018” ietvaros.

Lasīt tālāk →

Lauku E-lapas jaunumi

Lasīt tālāk →

Viduslatgales pārnovadu fonds turpina īstenot Labdarības programmu „Stipendijas talantīgajiem bērniem un jauniešiem mūzikā mākslā un sportā”

Jau ceturto gadu pēc kārtas Nodibinājums „Viduslatgales pārnovadu fonds” realizē stipendiju programmu talantīgajiem bērniem un jauniešiem no Aglonas, Līvānu, Preiļu, Riebiņu un Vārkavas novadiem mūzikā, mākslā un šogad arī sportā.

Lasīt tālāk →

Aglonas novada Dzimtsarakstu nodaļas statistika par 2017. gadu*

2017. gadā Aglonas novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 7 jaundzimušie (t.sk. 4 meitenes un 3 zēni). Salīdzinājumā ar 2016. gadu, reģistrēto dzimšanas reģistru skaits ir par 11 mazāk.

Lasīt tālāk →

2017. gads Aglonas novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centra darbībā

Apkopojot 2017. gada statistiku redzam, ka Aglonas novada Valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā tika sniegti 384 valsts iestāžu piedāvātie pakalpojumi (2016. gadā – 288 pakalpojumi).  Aglonas novada VPVKAC stiprā puse aizvadītajā gadā bijusi Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pakalpojumu sniegšana, iedzīvotāji izmantoja iespēju uz vietas iesniegt slimības lapas, iesniegumus par bērna piedzimšanu, iesniegumus miršanas pabalsta piešķiršanai.

Lasīt tālāk →

Sporta centra apmeklētāju ievērībai

Sakarā ar to, ka apkures sistēma nedarbojas, Sporta centrā ir 10 grādu temperatūra. Rīt tiks veikti apkures sistēmas apkopšanas darbi. 

Lasīt tālāk →

Seminārs par bērna uzvedības problēmām

Aicinām vecākus un citus interesentus 18. janvārī uz semināru Aglonas vidusskolā par bērnu un jauniešu garīgās veselības veicināšanu un saglabāšanu. Semināra norises laiks no plkst. 10.30 līdz plkst. 17.30. Galvenā semināra tēma – Bērna uzvedības problēmas.

Lasīt tālāk →