Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aglonas novada Attīstības un plānošanas nodaļas pārskats par paveikto 2020. gadā projektu īstenošanā un investīciju piesaistes jomā

Kopvērtējumā 2020. gadā tika realizēti astoņi 2014.-2020. gada ES fondu plānošanas perioda projekti, 2021. gadā turpināsies darbs pie jau uzsākto 12 projektu īstenošanas.

Lasīt tālāk →

NVA aicina darba devējus pieteikt algu subsīdiju darbavietas bezdarbniekiem

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) aicina darba devējus pieteikties algu subsīdiju atbalstam. Tā ir iespēja darba devējiem atrast vajadzīgos darbiniekus, nodarbinot NVA reģistrētos bezdarbniekus un saņemot subsīdijas nodarbināto darba algām pirmajos sešos darba attiecību mēnešos. Atbalstam var pieteikties NVA no 2021. gada 22. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim. Lasīt tālāk →

Iespēja Latgales NVO: iesniedziet projektu idejas grūtībās nonākušo ļaužu atbalstam

Borisa un Ināras Teterevu fonds turpina atbalsta programmu uzņēmīgajiem un rosīgajiem “Pats savam SAIMES GALDAM” (www.saimesgaldam.lv). Dalībai projektu konkursā ir aicinātas arī Latgales reģiona bezpeļņas organizācijas, kuras vēlas palīdzēt grūtībās nonākušiem cilvēkiem veikt dārzkopības darbus pārtikas sagādāšanai sev un līdzcilvēkiem. Projektu idejas fonds gaida līdz 28. februārim.

Lasīt tālāk →

25. janvārī Asins donoru diena Aglonā

Sagatavoti izglītojoši materiāli bērniem un jauniešiem par drošību ziemā

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) statistika liecina, ka  ik gadu ziemā vairāki desmiti cilvēku ielūzt ūdenstilpju ledū un noslīkst. Nereti palīdzība nepieciešama arī bērniem un jauniešiem, tāpēc VUGD ir sagatavojis informatīvo materiālu kopumu par drošību ziemā un bīstamību atrasties uz ūdenstilpju ledus.

Lasīt tālāk →

1991. gada BARIKĀDĒM-30

Barikāžu 30. gadadienas atcerei

Cienījamie Aglonas novada iedzīvotāji!  Šogad 20. janvārī atzīmējam barikāžu 30. gadadienu. Barikāžu laiks ir viens no nozīmīgākajiem Latvijas neatkarības atjaunošanas notikumiem pagājušā gadsimta 90-tajos gados. Tas ir  spilgts un neaizmirstams apliecinājums un pierādījums Latvijas cilvēku garaspēkam, nesalaužamajai pārliecībai un ticībai Latvijas neatkarības atgūšanā.

Lasīt tālāk →

TELPU NOMAS TIESĪBU IZSOLE

 Aglonas novada domes 2021. gada 14. janvāra  sēdē tika pieņemts lēmums – izsludināt nomas tiesību mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Izsole tiek organizēta Eiropas Savienības līdzfinansētā projekta Nr. 5.6.2.0/18/I/009 “Preiļu novada un ietekmes areāla pašvaldību uzņēmējdarbības vides infrastruktūras attīstība” ietvaros.

Lasīt tālāk →

ATGĀDINĀJUMS PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻU ATLAIDI

Aglonas novada dome atgādina, ka  2019.gada 30.maijā pieņemti saistošie noteikumi Nr. 2019_05 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Aglonas novadā”, kas paredz nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus sekojošām personu grupām:

Lasīt tālāk →

Lauku E-lapa

Iznākusi jauna Lauku E-lapa. Lasīt tālāk →

Aglonas novada Bāriņtiesas 2020. gada darbības pārskats

Saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 5. panta 4. daļas prasībām, kas nosaka, ka “bāriņtiesa ne retāk kā reizi gadā sniedz pašvaldības domei pārskata ziņojumu par savu darbību. Pārskata ziņojums ir publicējams pašvaldības mājaslapā”.
Lasīt tālāk →

SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” aicina pieteikties darbā mediķus

SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” aicina pieteikties darbā mediķus, medicīnas māsas, gan ārstu palīgus, māsu palīgus, gan citus, kā arī bijušos medicīnas kolēģus, kuriem ir spēkā ārstniecības reģistrs, bet nestrādā savā jomā un nav aizmirsuši apgūtās iemaņas, nākt talkā mūsu slimnīcā medicīnas personālam, atvieglojot viņus ikdienas darbā ar šī brīža radušos situāciju.

Lasīt tālāk →

Barikādēm-30

2021. gada janvārī apritēs 30 gadi, kopš 1991. gada janvāra barikādēm, kad Latvijas neatkarības atbalstītāji aizstāvēja valsts brīvību pret militārām akcijām un neatkarības pretiniekiem.
Lasīt tālāk →

Autobraucēju ievērībai: uz ceļiem var sastapt meža dzīvniekus, kuri iznāk pēc sāls

Vēršam autovadītāju uzmanību, ka, iestājoties pastāvīgiem ziemas laika apstākļiem, kā pēc intensīvas snigšana un valsts ceļu apstrādes ar sāls maisījumu uz ceļa biežāk var sastapt meža dzīvniekus, kuri nāk pēc sāls un sāls ūdens. Lasīt tālāk →

BE MORE – TAVA IESPĒJA, TAVAI NĀKOTNEI!

Jauniešu biedrības “DAGNE” aicina pieteikties “Be More” – Latgales jauniešu līderu apmācībām. Lasīt tālāk →