Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Ko nezināji par Latviju, atrodi digitālajā bibliotēkā!

Tūkstošiem grāmatu un žurnālu, vēsturiskās kartes un fotogrāfijas, kultūras maršruti ir daļa no e-pakalpojumiem jeb digitalizētā Latvijas kultūras mantojuma, kas internetā ir publiski pieejams ikvienam interesentam. Lasīt tālāk →

Tematiska, izglītojoša vides vasaras nometne skolas vecuma bērniem „Dabas pasaule mums visapkārt”

Projekta „Atbildīgs dzīvesveids” ietvaros Aglonas vidusskolā no 01.06.2015. – 05.06.2015. (7.-11.klasei) un no 08.06.2015. – 12.06.2015. (1.- 6. klasei) notiks piecu dienu dienas tematiskās vides izglītojošas un atpūtas vasaras nometnes Aglonas vidusskolas un Priežmalas pamatskolas 20 skolas vecuma jaunākās grupas (1.- 6. klasei) un 20 skolas vecuma vecākās grupas (7.-11. klasei) bērniem, kur tie gūs jaunas prasmes un iemaņas dažādās vides izglītības jomās, iegūs interesi par dabas procesu pētīšanu, kā arī sekmēs labvēlīgu attieksmi pret vides resursu taupīšanu un lietderīgu izmantošanu.

Nometnēm pieteikties pie skolotājas Vijas Kovaļkovas (tel. 29344768) vai Rutas Gilučes (tel. 26159464; un e-pasts: rutag@inbox.lv) līdz 28.05.2015.

Notiks mērķauditorijas atlase. Priekšroka tiks dota tiem skolēniem, kuri mācību gada laikā ir piedalījušies vides konkursos, eksperimentu forumos, dabaszinību olimpiādēs, ka arī citos ar vidi saistītajos pasākumos. Grupās būs 20 dalībnieki gan zēni, gan meitenes.

Bērnu vides vasaras nometņu  „Dabas pasaule mums visapkārt” vadītāja Ruta Giluče.

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv

Bērnības svētki Grāveros

Iedzīvotāju ievērībai

Aglonas novadā  notiek ūdens apgādes sistēmas attīrīšana un dezinfekcija. Lasīt tālāk →

Senioru atpūtas vakars Aglonā

16. maijā Aglonas Kultūras centrā tika rīkots Senioru atpūtas vakars, kuru apmeklēja arī SAC „Aglona” klienti. Lasīt tālāk →

BJBLPC “Strops” organizētās aktivitātes jūnijā

Aglonas simpātija noskaidrota

24. maijā Aglonā viesojās Antīko automobiļu kluba Padomju tehnikas sekcijas pārstāvji. Braucienā “Latgales ripulis 2015″ piedalījās 43 auto. Aglonas simpātiju ieguva dzeltenā “vabolīte”. Lasīt tālāk →

Aicinām piedalīties radošajā meistardarbnīcā

Biedrība „Neaizmirstule” aicina visus interesentus 2015. gada 26. maijā plkst. 16.30 piedalīties radošajā meistardarbnīcā “Ādas apstrāde” biedrības “Neaizmirstule”  telpās, Daugavpils ielā 6, Aglonā. Lasīt tālāk →

Militārās aviācijas zemie lidojumi Latvijas gaisa telpā

2015. gada  1. jūnijā  stājas spēkā  jauna zemo lidojumu sistēma, kas nosaka militāro gaisa kuģu zemo lidojumu veikšanu Latvijā. Zemo lidojumu procedūru ir apstiprinājusi valsts agentūra ,,Civilās aviācijas aģentūra” (saskaņā  ar Ministru kabineta 2011. gada 28. jūnija noteikumiem Nr. 507 ,,Noteikumi par gaisa telpas pārvaldību, struktūru un tās mainīšanas kārtību”). Lasīt tālāk →

27. maija Aglonas novada domes sēde

Saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” 27.pantu Aglonas novada domes sēde notiks 2015.gada 27. maijā  plkst. 1o.00., Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novada domes administrācijas ēkas telpās. Lasīt tālāk →

Biedrība „Puķuzirnis” organizēja ģimenes dienas pasākumu Aglonā, Riebiņos un Preiļos

Starptautiskās ģimenes dienas ietvaros Biedrība „Ģimeņu atbalsta centrs „Puķuzirnis”” organizēja ģimeņu saliedēšanas pasākumus Aglonā – 14. maijā, Riebiņos – 15. maijā un Preiļos – 16. maijā. Pasākuma mērķis bija izglītot ģimenes par videi draudzīgu dzīvesveidu un iesaistīt tās kociņu stādīšanas procesā vietējās pašvaldībās. Lasīt tālāk →

LRT un citi sižeti par Aglonu 2015.

Lasīt tālāk →

Aicināti uz konferenci

Biedrība „Preiļu rajona partnerība” 26.maijā plkst.11.00 Preiļu kultūras namā rīko konferenci „LEADER – lauku kopienu ilgtspējīgas attīstības iespēja Latvijā, reģionā, VRG”. Lasīt tālāk →

Maija beigās startēs jauns ideju konkurss Biznesa ekspresis

Ar Norvēģijas finanšu instrumenta atbalstu, šī gada maija beigās visiem aktīvajiem un aizrautīgajiem Latvijas iedzīvotājiem būs lieliska iespēja – piedalīties ideju konkursā Biznesa ekspresis, kura mērķis ir uzrunāt potenciālos biznesa ideju autorus, iedrošināt tos īstenot savas idejas, sniedzot nepieciešamās zināšanas un kontaktus to realizācijai, kā arī konkursa uzvarētājiem tiks sniegts finansiālais atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai. Lasīt tālāk →

Šķeltovā tiek realizēts projekts “Rotaļu laukuma atjaunošana Šķeltovas pagasta Aglonas novadā”

Biedrība ,,Alksniena” ar Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai ( ELFLA ) Lauku attīstības programmas (LAP ) pasākuma ,, Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” atbalstu veiksmīgi realizē Lauku atbalsta dienesta apstiprināto projektu Nr. 14-03-LL22-L413201-000002 ,,Rotaļu laukuma atjaunošana Šķeltovas pagasta Aglonas novadā” Lasīt tālāk →