Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

„1991.gada barikāžu dalībnieku Latgales biedrība” rīkotā pasākuma apskats

Saturs atjaunots: 3.02.2015.

Mēs bijām kopā 1991.gadā uz barikādēm. Ir pagājuši 22 gadi un atkal esam kopā. Šajā laikā Latvijā notikušas lielas pārmaiņas. Mainījušies arī esam mēs paši. Bet tie ideāli un pārliecība, ar kuriem bijām uz barikādēm, ir palikuši nemainīgi.

Tie mūs vienoja tad, 91-jā, tie turpina vienot šodien. Bija un ir vēlme būt brīviem, vēlme pēc savas neatkarīgas valsts un vēlme pašiem izlemt, kā mums šeit jādzīvo.

Dievs, svētī Latviju!

2013.gada 13.jūlijā Aglonas novada Kultūras centrā notika 1991.gada barikāžu dalībnieku Mārupes biedrības (turpmāk Mārupes biedrība) un 1991.gada barikāžu dalībnieku Latgales biedrības (turpmāk Latgales biedrība) kopīgs pasākums Pārliecības ceļš.
Pasākumam svinīgumu piedeva Latvijas valsts karoga un Mārupes biedrības karoga svinīga ienešana, kuru veica Aglonas jaunsargi, tādejādi simbolizējot ideju pārmantojamību un vēlmi Augt Latvijai. Tika nodziedāta Latvijas valsts himna „Dievs, svētī Latviju!” un Mārupes barikāžu himna „PĀRLIECĪBAS CEĻŠ”.
Piemiņas svecītes iededza kritušajiem un arī mūžībā aizgājušajiem, viena no barikāžu dalībnieka Jura Vilčinska, dēls Viktors. Uz pasākumu bija atnākuši mūžībā aizgājušā barikāžu dalībnieka Artūra Daukšta sieva Marija, Egona Kurcenbauma sieva Tekla.
Pasākumā tika teiktas uzrunas, uzstājās Aglonas novada priekšsēdētāja Helēna Streiķe novēlot veiksmi pasākumam un pasakot paldies Aglonas iedzīvotājiem par sabiedrisko rosību novadā un 1991.gada barikāžu dalībnieku Latgales biedrības izveidošanu un Mārupes novada deputāts Renārs Freibergs (Vienotība), kurš pieskārās patriotisma jautājumiem.

Latgales biedrības vārdā uzstājās Stanislavs Gavars:
- ”Tur, uz barikādēm, mēs izjutām tādu kopības sajūtu, kuru nav iespējams aprakstīt. Šo sajūtu var tikai izdzīvot un kopš tā laika arī tā ir mūsu ideāls. Ideāls, pēc kura bieži vien esam izslāpuši un par kuru ir vērts cīnīties arī mūsu dienās.
91.gadā [uz barikādēm] mēs izpildījām savu svēto pienākumu pret Latvijas valsti. Šodien [darbojoties biedrībās] mūsu pienākums ir pienācīgā cieņā un godā turēt atmiņas par tā laika notikumiem. Mēs neaizmirsīsim arī šo notikumu dalībniekus. Vēl mums ir jāstāsta par mūsu ideāliem. Īpaši jāstāsta mūsu jaunajām paaudzēm. Un mēs to izdarīsim. Jo tas ir mūsu PĀRLIECĪBAS CEĻŠ.”

S.Gavars pateicās Aglonas novada pašvaldībai par sadarbību, informēja par biedrības aktivitātēm, nodomiem. Pasniedza atzinības rakstus Laimai Zandreiterei, Laurai Liepkalnei, Ingrīdai Mednei, Jānim Ozolam, Janīnai Streiķei, Albertam Jonānam, Pēterim Aglonietim, Mihalīnai Cakulei, Aivaram Strodam un piemiņas veltes. Mārupes biedrības valdes priekšsēdētājs Trīszvaigžņu ordeņa kavalieris Jānis Ozols sava uzrunā dalījās pieredzē. Mārupes biedrība aktīvi strādā jau no 2005.gada. Pavisam biedru skaits jau sasniedzis 180 dalībnieku. Mārupes biedrības valdes priekšsēdētājs Ozola kungs pieskārās tādam jautājumam kā barikāžu dalībnieku sociālie jautājumi (pabalsti), akcentējot uz to, ka daudzi barikāžu dalībnieki ir cienījamā vecumā.

Latgales biedrība un Mārupes biedrība vēlas noslēgt sadarbības līgumu par turpmāko rīcību. Svinīgā atmosfērā tika uzņemti jaunie biedri. Mārupes biedrības valdes priekšsēdētājs pasniedza pateicības rakstus un piemiņas veltes, grāmatas aktīvākajiem barikāžu dalībniekiem. Aplausus izpelnīja Mārupes koris Dzelde ar Mārupes biedrības himnu „PĀRLIECĪBAS CEĻŠ” un Aglonas vīru trio no ansambļa ASSUMTA ar dziesmu „Aglyna, Aglyna” ar barikāžu dalībnieku Anatoliju Ruskuli priekšgalā. Koru sadziedāšanās latviešu-latgaļu valodā sniedza patiesu baudījumu, sevišķi vecākās paaudzes vidū.

Pasākumu apmeklēja ap 100 dalībnieku. Sarīkojuma otrā daļa aizritēja viesmīlīgajos Aglonas Alpos- vadītāja Mihalīna Cakule, kurai īpašs paldies.
Pasākumu veidoja Lāsma Steiķe, Laura Liepkalne sadarbībā Zemesardzes Studentu bataljonu.

Informāciju sagatavoja un iesniedza
1991.gada barikāžu dalībnieku Latgales biedrības
valdes priekšsēdētājs
Staņislavs Gavars

Kontaktālruņi:
29832187 – vakaros pēc 19