Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Ēdienu gatavošanas tradīciju saglabāšana Aglonas novadā

Saturs atjaunots: 12.07.2012.

 

 

Projekta nosaukums – „Ēdienu gatavošanas  tradīciju saglabāšana Aglonas novadā”

Lauku atbalsta dienesta Dienvidlatgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldes atbalstīts projekts Nr.11 – 03 – LL12 – L413201 – 000002, kas iesniegts Eiropas Lauskaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības startēģiju īstenošanas teritorijā”.

Projekta finansējums – LVL1259.68, ES atbalsts 90% apmērā , biedru naudas iemaksas 10 %

Projekta īstenošanas termiņš – 09.06.2011. – 30.06.2012.

Projekta mērķis un rezultāts – iegādājoties biroja tehnisko aprīkojumu,  „Gūdu saimineiču bīdreiba” nodrošinās savu darbību. Kultūras mantojuma saglabāšana un nodošana nākamajām paaudzēm. Semināru rīkošana.