Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

„Ekotūrisma attīstība Latvijā un Lietuvā, izmantojot ūdens resursus” (LEARN ECO TRAVEL), projekta numurs: LLI-349

Saturs atjaunots: 10.06.2019.

Aglonas novada pašvaldība ir viens no septiņiem partneriem, kas 2018. gada maijā uzsāka īstenot Projektu “Ekotūrisma attīstība Latvijā un Lietuvā izmantojot ūdens resursus” (“Learn Eco Travel”), nr. LLI – 349, ko līdzfinansē Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014. – 2020. gadam.


PROJEKTA APRAKSTS
Aukštaitijas (LT) un Latgales (LV) pierobežas reģioni ir bagāti ar dabiskiem ūdens objektiem, kas nav pilnībā pielāgoti tūrisma vajadzībām, kā arī atpūtai pie dabas personām ar invaliditāti. Ūdens objektiem ir liels potenciāls kļūt par ekotūrisma galamērķi reģionā, tomēr trūkst kopīgi ekotūrisma maršruti.

Ekotūrisma attīstības veicināšanai projekta ietvaros tiks uzlabota ūdens objektu infrastruktūra un to pieejamību personām ar invaliditāti, tiks radīti jauni ekotūrisma produkti, tādējādi palielinot apmeklētāju skaitu pierobežas reģionā. Projekta aktivitāšu ietvaros tiks aktualizēti vides aizsardzības jautājumi, tūrisma speciālistus, bērnus, ģimenes ar bērniem, vietējos iedzīvotājus un tūristus iesaistot piedzīvojumu nometnēs, tūrisma festivālos un praktiskajos semināros. Projekta laikā tiks apzināta ekotūrisma situācija un tās attīstības iespējas Latvijas un Lietuvas pierobežā. Piedaloties tūrisma ekspertiem no Latvijas un Lietuvas, tiks izstrādāti 3 jauni kopīgi ekotūrisma maršruti pa Latgali un Aukštaitiju, no kuriem viens būs piemērots personām ar invaliditāti.

Lai dažādotu atpūtas iespējas pie ūdeņiem, tiks iegādāts aprīkojums brīvā laika pavadīšanai, ņemot vērā arī tā pielietošanas iespējas personām ar funkcionāliem traucējumiem, kas izvēlējušies ceļot. Tiks iegādātas dažādu veidu laivas, pludmales ratiņkrēsli, SUP dēļi, ūdens velosipēdi, katamarāni, glābšanas vestes, ūdens bumbas, āra vingrošanas rīki, kā arī putnu un dzīvnieku vērošanas aprīkojums (teleskops, binokļi). Sabalunkos kempings Sartai un Gražutes reģionālajā parkā kļūs par pirmo pilnīgi pielāgoto atpūtas vietu personām ar funkcionāliem traucējumiem.

AGLONAS NOVADA DOMES FINANSĒJUMS UN IZMAKSAS

Kopējās izmaksas

ERAF līdzfinasējums

Valsts budžeta līdzfinansējums

Aglonas novada domes līdzfinansējums

56571,89  EUR

48086,10 EUR

2828,59 EUR

5657,20 EUR

 

Kopējās projekta izmaksas ir 618 194,08 eiro. Projekta līdzfinansējums no  Eiropas Reģionālā attīstības fonda – 525 464,95 eiro.

PROJEKTA IEVIEŠANAS LAIKS
02.05.2018.-01.11.2019. (18 mēneši)

CITA INFORMĀCIJA
Projekta partnerība
 Vadošais partneris: Preiļu novada dome, projekta partneri: Riebiņu novada dome, Aglonas novada dome (Latvija), Anīkšču rajona pašvaldība, Molētu rajona pašvaldība, Panevēžas pašvaldība, Sartu un Gražutes reģionālo parku direkcija (Lietuva).
Interreg Latvijas–Lietuvas programmas 2014.–2020. gadam mērķis ir sekmēt programmas reģionu ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību, palīdzot tos padarīt konkurētspējīgākus un pievilcīgākus dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un tūrismam.

Šo projektu finansē Eiropas Savienība.
Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Aglonas novada dome, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.
Programmas mājaslapa: www.latlit.eu.
Eiropas Savienības tīmekļa vietne: www.europa.eu.
Projekta Facebook lapa: https://www.facebook.com/learnecotravel/

Informāciju iesniedza: Ineta Valaine, projekta koordinatore

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv