Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

„Eņģeļa klusais pieskāriens”

Gada nogalē Aglonas bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas centrā „Strops”  tika rīkots tradicionālais pasākums „Eņģeļa klusais pieskāriens” un kopīgi tika iededzināta svētku egle.

Gaišās noskaņās visi klātesošie varēja ieklausīties dziesmās, ģitāru skaņās, dzejas rindās.  Īpašo pasākuma gaisotni uzbūra daudzās sveču liesmas, piparkūku garša un smarža, apsveikuma un pateicības vārdi, kopīgais prieks un apziņa, ka ikviens no mums kādam ir eņģelis un savukārt kāds ir eņģelis mums, tikai svarīgi to sajust un novērtēt.

 

 

 

 

Skatītājus priecēja Aglonas BJBLPC „Strops” interešu pulciņu dalībnieku sniegums. Paldies radošās angļu valodas pulciņa vadītājai Karīnai Stivriņai, „Dziedošo cāļu” vadītājai Guntai Gulbei, ģitārspēles pulciņa vadītājam Ivaram Kalvānam, pirmsskolas vecuma bērnu tautisko deju kolektīva vadītājai Dinai Stašķevičai par ieguldīto darbu, darboties gribu un atsaucību!

 

 

 

Aglonas BJBLPC „Strops” vadītāja pateicās domes amatpersonām, deputātiem, uzņēmējiem, sponsoriem, vecākiem, visiem labas gribas cilvēkiem par sniegto atbalstu centra darbībā. Savukārt koncerta dalībnieki saviem tuvajiem un mīļajiem cilvēkiem dāvināja balto svētku eņģelīti. Kā pateicību mazie un lielie koncerta dalībnieki saņēma svētku dāvanas.

Šogad svētku egle iemirdzējās īpaši skaisti un gaiši, pie centra uzziedēja ledus puķes, bet debesīs pacelās gaismas lukturīši.

Paldies Aglonas novada interešu izglītības koordinatorei Lolitai Kaļānei par mums visiem dāvāto svētku prieku, kuru centīsimies saglabāt sevī un dalīsimies tajā ar citiem!

 Aglonas BJBLPC „Strops” audzinātāja V. Ondzule