Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

„Ieguldījums tavā nākotnē” turpina savas gaitas arī 2018./2019. mācību gadā

      Ir sācies jauns mācību gads, un tas jau ir trešais gads, kad Aglonas novada izglītības iestādes: Aglonas vidusskola,  Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra (Kudrjašova) Grāveru pamatskola, Priežmalas pamatskola un Šķeltovas pamatskola – ar Eiropas Sociālā fonda finansiālu atbalstu turpina dalību karjeras attīstības atbalsta projektā “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”  Nr. 8.3.5.0/16/I/001.

Pagājušajā, 2017./2018. mācību gadā, karjeras attīstības atbalsta pasākumu plānā  tika apstiprināti un novadīti 26 Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekta  ietvaros finansēti pasākumi.
Arī 2018./2019. mācību gadam karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāns nu jau ir apstiprināts un projektā iesaistīto skolu izglītojamajiem atkal tiek pavērtas iespējas doties ekskursijās un apmeklēt gan zemnieku saimniecības, gan uzņēmumus, gan individuālā darba veicējus, gan tūrisma mītnes, kur visi 1. – 12. klašu skolēni turpinās iepazīties ar dažādu profesiju pārstāvjiem, iepazīt profesiju daudzveidību un uzzināt par izglītības iespējām, gan uz skolām aicināt speciālistus, kuri palīdzēs skolēniem apzināt savas spējas un talantus, veikt pašizpēti.
Mācību gadu uzsākot, novēlu, lai visiem skolēniem neapnīk smelt zinības, lai skolotājiem – pacietība, lai vecākiem – spēks un veselība! Lai mums visiem kopā ražīgs mācību gads, lai darās darbi un nezūd ticība sev!

Informāciju iesniedza: Ināra Ukina,  Aglonas novada pedagogs karjeras konsultants

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv

 

 • Meklēt lapā

 • Sadaļas

 • Tematiskās ziņas

 • Jaunākie raksti

 • Jaunākais forumā

 • Rakstu arhīvs

 • Baneri

  Latvijas Republikas Saeima

  Latvijas Republikas Prezidents

  Latvijas Republikas Ministru kabinets

  LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS

  ziņo KNAB

  Eiropas Savienibas

  LV.lv

  Eiropas Regionalas attistibas fonds (ERAF)

  Eiropas Socialais fonds (ESF)

  Latvija, e-latvija, celvedis

  Valsts regionalas attistibas departaments

  Eiropas Savienibas strukturfondi

  Eiropas Lauksaimniecibas fonds lauku attistibai (ELFLA)

  Klimata parmainu finansu instruments

  Lauku atbalsta dienests

  EKOTUR

  LMT Latvijai

  E-veselība

  Altum

  NVA vakanču portāls

  Kraslavas mezsaimnieku apvieniba

  Daugavpils pilsetas zinu portals

  Kaimiņu ceļš

  Elektrības piedāvājums

  Latgale biznesam

  Lielā Talka