Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

„Ieguldījums tavā nākotnē” turpina savas gaitas arī 2019./2020. mācību gadā

Rit jaunā mācību gada otrais mēnesis. Jau ceturto gadu Aglonas novadā noris Eiropas Sociālā fonda finansētais karjeras attīstības atbalsta projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”  nr.8.3.5.0/16/I/001.


Šogad projektā iesaistītās skolas ir palikušas gan vairs tikai divas –  Aglonas vidusskola un Priežmalas pamatskola.

Pagājušajā, 2018./2019. mācību gadā, karjeras attīstības atbalsta pasākumu plānā  tika apstiprināti un novadīti 16 Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekta  ietvaros finansēti pasākumi.

Arī 2019./2020.mācību gadam karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāns nu jau ir apstiprināts un projektā iesaistīto skolu izglītojamajiem atkal tiek pavērtas iespējas doties ekskursijās un apmeklēt gan zemnieku saimniecības, gan uzņēmumus, gan individuālā darba veicējus, gan robežapsardzības nodaļas kompleksu, kur visi, 1. – 12.klašu skolēni, turpinās iepazīties ar dažādu profesiju pārstāvjiem, iepazīt profesiju daudzveidību un uzzināt par izglītības iespējām, gan uz skolām aicināt speciālistus, kuri palīdzēs skolēniem apzināt savas spējas un talantus, veikt pašizpēti.

Kā ik gadu, arī šajā mācību gadā skolēniem būs iespēja apmeklēt starptautisko izglītības izstādi “Skola 2020”  Ķīpsalā un piedalīties JAL „Ēnu dienā”, lai iepazītos ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, kas palīdzētu izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavoties darba tirgum. Skolēni apmeklēs kādu darbavietu un  4 – 6 stundu garumā vēros interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu. Jau nākamnedēļ ( 14. – 18.oktobris) visās Latvijas skolās norisināsies ikgadējā „Karjeras nedēļa”. Arī mūsu skolās ir paredzētas dažādas aktivitātes. Uz klašu stundām tiks aicināti klašu skolēnu vecāki, kuri skolēnus iepazīstinās ar savu profesiju, saviem karjeras ceļa līkločiem. Vecāko klašu skolēni dosies pie jaunāko klašu skolēniem, lai kopīgi veidotu „Manas nākotnes profesijas” kolāžas. Jaunāko klašu skolēni zīmēs savas profesijas. Pamatskolēni rakstīs esejas. Uz tikšanos tiks aicināti bijušie absolventi, tagadējie studenti.

Mācību gadu uzsākot novēlu, lai visiem skolēniem neizsīkstošas zināšanu alkas, skolotājiem – radošu ideju pārbagātība, lai vecākiem spēks un izturība! Lai mums visiem kopā ražīgs mācību gads, lai darās darbi un nezūd ticība sev, saviem spēkiem!

Informāciju iesniedza:  Ināra Ukina, Aglonas novada pedagogs karjeras konsultants

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv