Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

„Ieguldījums tavā nākotnē”

Noslēdzies vēl viens mācību gads, kad Aglonas novada izglītības iestādes- Aglonas vidusskola,  Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra (Kudrjašova) Grāveru pamatskola, Priežmalas pamatskola un Šķeltovas pamatskolas ar Eiropas Sociālā fonda finansiālu atbalstu turpināja dalību Aglonas novada Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāna “Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projektā “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr.8.3.5.0/16/I/00.


Atskatoties uz šajā mācību gadā paveikto, rodas prieka sajūta – paveikts nav maz! Ir notikuši vairāk nekā divdesmit projekta finansēti pasākumi visās četrās projektā iesaistītajās mācību iestādēs.
Novada skolu izglītojamajiem bija iespēja apmeklēt Daugavpils,  Rēzeknes, Jēkabpils, Aglonas, Krāslavas novada uzņēmējus, uzņēmumus, individuālā darba veicējus, kā arī savās skolās uzņemt dažādu profesiju pārstāvjus un lektorus.
Pasākumu laikā šajā mācību gadā, skolēni vairāk iepazinās ar profesijām un darbošanos, kas ir tuvāk lauku dzīvei – veterinārārsts, zootehniķis, keramiķis, dārznieks, aitkopis, zirgkopis u.c. ar lauku dzīvi saistītajām profesijām, par ko vēsta arī pasākumu nosaukumi „Lauki paliek laukos”, „Uzņēmējdarbība laukos”, „Katrs darbs var būt interesants” u.c.
Bija iespēja tikties ar zemnieku saimniecību īpašniekiem, lauku uzņēmējiem, pašnodarbinātajiem, uzzināt par viņu ikdienas darbu, plusiem un mīnusiem, ar ko viņi sastopas savā darba lauciņā.
Dodoties tālākos izbraucienos, skolēni iepazinās arī ar mēbeļu ražotnē, apdrukas sfērā un metālapstrādes procesā iesaistītajām profesijām.
Skolēni varēja uzdot jautājumus un saņemt atbildes uz interesējošiem jautājumiem par šo profesiju pārstāvju ikdienu, nepieciešamo izglītību un profesiju pieprasījumu darba tirgū Latvijā un ārpus tās robežām, kā arī pašiem iesaistīties profesiju darbnīcās.
Novada izglītības iestāžu 8.-12. klašu skolēni izmantoja iespēju apmeklēt starptautisko izglītības izstādi „Skola 2019” Ķīpsalā un piedalīties „Ēnu dienās”.
Projekta dalībniekiem tika piedāvātas aizraujošas, izglītojošas nodarbības, kuru laikā tiek veidota izpratne par nepieciešamajām zināšanām un prasmēm, personīgajām īpašībām.

Informāciju iesniedza: Ināra Ukina,  Aglonas novada pedagogs karjeras konsultants

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv