Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

„Latvijas valsts meži” ziedojums sociālās jomas projektiem

Sabiedriskā labuma biedrības un nodibinājumi aicināti pieteikt sociālās jomas projektus „Latvijas Valsts meži” ziedojuma saņemšanai. Projektu iesniegšanas termiņš – 2015.gada 31. janvāris. Seminārs par projektu konkursu 9. janvārī.

Projektu konkursa prioritārās jomas, kurās organizācijas var pieteikt sociālās palīdzības projektus:

Palīdzība bērniem un pieaugušajiem ar īpašām vajadzībām;
Palīdzība sociāli mazaizsargātām sabiedrības grupām;
Atbalsts pensijas vecuma cilvēkiem cienīgam un aktīvam dzīvesveidam;
Atbalsts sabiedrības grupu integrācijai.

Sīkāka informācija

Avots: Preiļu NVO centrs

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv