Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

„Nesēdi tumsā!”

Ir noslēdzies Latgales NVO projektu programmas Aglonas novada biedrības “Neaizmirstule” projekts “Nesēdi tumsā!”, kurš tika īstenots ar LR Kultūras ministrijas un “Dienvidlatgales NVO atbalsta centra” atbalstu. Projekta mērķis bija veicināt pilsoniskas sabiedrības iniciatīvas un iedzīvotāju līdzdalību, apgūstot zināšanas un prasmes dzīves kvalitātes uzlabošanai novadā.

Pieaugušajiem bija iespēja Aglonas BJBLPC „Strops” telpās piedalīties apmācību ciklā „Tilts”, kurā piedalījās 41 dalībnieks (izglītības iestāžu pārstāvji, sociālie darbinieki, kultūras iestāžu, bibliotēku darbinieki, NVO pārstāvji) no Aglonas, Preiļu un Riebiņu novadiem. Apmācību rezultātā tika iegūtas zināšanas un informāciju par komunikāciju, saskarsmi, sadarbību, pilsonisko līdzdalību, interešu aizstāvību. Apmācības vadīja Sociālo interešu institūta lektore- Starptautiski sertificēts profesionāls koučs – biznesa, personīgās izaugsmes un komandas koučs Dr. cand. Kristīne Beinaroviča.

Novada jauniešiem sadarbībā ar Aglonas BJBLPC „Strops” tika organizētas trīs līderisma skolas „Satiec savu rītdienu” nodarbībās, kuru mērķis bija veicināt jauniešu iniciatīvas un iesaistīšanos novada dzīves uzlabošanā. Kopumā nodarbībās piedalījās 29 jaunieši no Aglonas un Dagdas novadiem. Nodarbības vadīja pieredzējusi lektore, „Latgales Koučinga centra” vadītāja Daina Kriviņa. Jaunieši nodarbībās izsvēra savas stiprās puses, mācījās sevi prezentēt, radoši domāt, attīstīt inovatīvas idejas, sekmīgi darbojās komandās kopīgu ideju īstenošanā, veidoja kolāžu veiksmīgai nākotnei un šodienai.

 

 

 

 

Projekta īstenošana sniedz ieguldījumu ilgtermiņā, jo iegūtās zināšanas un prasmes gan pieaugušie, gan jaunieši izmantos ilglaicīgi, līdzdarbojoties sabiedrībā, paaugstinot dzīves kvalitāti novadā un Latgales reģionā kopumā, izmantojot iegūtās pilsoniskās prasmes, radošās prasmes un iemaņas.

Projekts „Nesēdi tumsā!” sekmēja NVO sektora turpmāko darbību Aglonas novadā, jo tika paaugstināta biedrības kapacitāte. Arī turpmāk biedrības biedri izmantos pašiniciatīvu un uzņēmību dzīves kvalitātes uzlabošanā novadā, turpmāko projektu izstrādē un īstenošanā.

 

 

Informāciju sagatavoja un par saturu atbild Aglonas novada biedrība „Neaizmirstule”

 

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv