Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

„Viduslatgales pārnovadu fonds” aicina atbalstīt Roberta Mūka muzeju Galēnos

Būsim atsaucīgi un sniegsim savu artavu Latgales kultūrvēsturiska mantojuma saglabāšanā un palīdzēsim attīstīties nupat izveidotajam muzejam, finansiāli atbalstot Roberta Mūka muzeja ēkas 2. stāva četru logu bloku nomaiņu, jo tieši 2. stāvā atrodas vērtīgākie muzeja priekšmeti. Celtniecības firma apsekoja veicamos darbus un izveidoja tāmi logu bloku nomaiņai, nepieciešamais finansējums: 873 (astoņi simti septiņdesmit trīs) euro.

Mūsu novadnieka, ilgus gadus trimdā dzīvojošā dzejnieka un reliģijas vēsturnieka Roberta Mūka (Avena) muzejs, dibināts 2013. gada 18 aprīlī Riebiņu novada Galēnu pagasta Galēnos un akreditēts 2014. gada 8. maijā. Pēc Roberta Mūka aiziešanas viņsaulē tika saņemts bagātīgs atraitnes Elzas Avenas dāvinājums ar novēlējumu ierīkot Galēnos muzeju filosofam un dzejniekam. Dāvinājumu veido Roberta Mūka piemiņas lietas, izdotie darbi, rokraksti, daļa bibliotēkas, mēbeles, darba kabineta iekārta, rakstāmmašīnas, pīpju un kaklasaišu kolekcijas, apbalvojumi, mākslas priekšmeti, fotogrāfijas, vēstules, apģērbi u. c. Vēlāk, jau pēc aizceļošanas uz ASV, atraitne Elza Avens papildināja dāvinājumu, atsūtot Roberta Mūka Mūka dokumentus: pases, Laulības un Miršanas apliecības,

Rakstnieku Savienības biedra karti u.c., fotogrāfijas, vēstules, piemiņas lietas. Sākotnēji dāvinājums tika izvietots Galēnu kultūras nama mazajā zālē, bet 2007. gada jūnijā Skolas ielā 11c tika atklāta Roberta Mūka Piemiņas istaba, kas ir iecienīts skolēnu un citu interesentu vēsturiski izzinošs apskates objekts.

Uz šīs Piemiņas istabas bāzes 2013. gada 18. aprīlī ar Riebiņu novada domes lēmumu tika nodibināta Riebiņu novada iestāde – Roberta Mūka muzejs Galēnos. Muzeja vadītāja Marta Binduka meklē dažādas iespējas, lai piesaistītu līdzekļus nepieciešamo apstākļu nodrošināšanai muzeja eksponātu saglabāšanai. Tika realizēts projekts „Mums nav lemts pazust no šī laika un telpas – tikai mainīties” (R. Mūks.), kā rezultātā ar Riebiņu novada domes atbalstu tika veikti 1. stāva remontdarbi. Arī ēkas 2. stāvā nepieciešams remonts, steidzami jānomaina četru logu bloku, bet nav nepieciešamo līdzekļu.

Papildus informāciju par jaunizveidotā muzeja priekšvēsturi un paveiktajiem darbiem varat saņemt mājas lapās www.riebini.lv, www.preilupartneriba.lv vai personīgi apmeklējot muzeju Skolas iela 11c , Galēni, Riebiņu novads, LV- 5311

Jūs varat palīdzēt ziedojot uz bankas kontu:
Nodibinājums „Viduslatgales pārnovadu fonds”
Reģ. Nr. 40008210954
Konta Nr. LV35UNLA0050021079970
Ar norādi –„ R. Mūka muzejam”

Varat ziedot arī atnākot uz fonda telpām Preiļos, Kooperatīva ielā 6, 3. stāvā.

Avots:  Nodibinājums „Viduslatgales pārnovadu fonds”

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv