Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

1. jūlijs – diena, kad Aglonas novads kļūst par vēsturi

2021. gada 1. jūlijā beidz pastāvēt Aglonas novads, kurš tika izveidots 2009. gadā administratīvi teritoriālās reformas gaitā, apvienojot Aglonas, Grāveru, Šķeltovas un Kastuļinas pagastus.
Divpadsmit gadus pastāvējis salīdzinoši nelielais, bet kultūrvēsturiski un dabas resursiem bagātais novads šādās robežās. Reforma nav tikai robežu un nosaukumu maiņa, reformas rezultātā beidzas pagastu sadarbība, kopīgie plāni, pasākumi, domes sēdes, darba grupas. Kā jebkurā darba vietā, tie ir cilvēki – novada iedzīvotāji, darbinieki, ar kuriem esam iepazinušies, pie kuriem esam pieraduši šo gadu laikā.

Aizverot šo vēstures lappusi, gribu pateikties visiem priekšsēdētājiem, kas vadījuši novadu no 2009. gada jūlija: Andrim Badūnam, Igoram Reščenko, Helēnai Streiķei, Ingūnai Barkevičai.
Uzticīgi saviem pagastiem visu gadu garumā bijuši pagastu pārvalžu vadītāji: Aina Buiniča Grāveru pagastā, Pēteris Bekišs Kastuļinas pagastā, Irēna Maļuhina Šķeltovas pagastā. Sirsnīgs paldies par atbalstu un daudzu pašvaldības funkciju veiksmīgu risinājumu pagastos uz vietām!
Darbs pašvaldībā nav viegls: jāpārzina daudzas dzīves jomas, jāprot saglabāt mieru krīzes situācijās, jāatrod risinājumi šķietami bezcerīgās situācijās, jāprot sadarboties. Lielākā daļa no domes darbiniekiem ir ieguvuši šo pieredzi un profesionāli darbojušies šos gadus savā jomā un turpinās to darīt arī pēc reformas. Paldies viņiem par paveikto un veiksmi turpmākajos darbos!
No 2021. gada 1. jūnija Aglonā izveidota pagasta pārvalde, kuras padotībā darbosies Aglonas pagasta iestādes: bērnudārzs, vidusskola, BJBLPC “Strops”, Aglonas bazilikas Kora skola. Pārvaldes vadītāja amatā apstiprināts Aivars Rivars, kurš jau uzsācis savu jauno pienākumu pildīšanu.
Vairākas no pašvaldības iestādēm: sociālais dienests, bāriņtiesa, dzimtsarakstu nodaļa tiks pievienotas Preiļu un Krāslavas novadiem, bet, tāpat kā līdz šim, šo iestāžu darbinieki pieņems apmeklētājus arī uz vietas pagastos.
Iznāk pēdējais “Aglonas Novada Vēstis” numurs, beigs darboties Aglonas novada domes oficiālā mājaslapa, uzkrātā informācija tiks saglabāta arhīvā, turpmāk ziņas par pagastu notikumiem, iestādēm publicēs Preiļu un Krāslavas novadu pašvaldības pēc pagastu pārvalžu sniegtās informācijas.
No 1. jūlija Aglonas pagasta iedzīvotāji savās adresēs norādīs Aglonas novada vietā Preiļu novadu, bet Grāveru, Šķeltovas un Kastuļinas pagastu iedzīvotāji – Krāslavas novadu. Izmaiņas tiks veiktas adrešu reģistrā, kas savienots ar citiem reģistriem un iedzīvotājiem nebūs jāapmeklē iestādes, lai mainītu savu dzīvesvietas adresi vai īpašuma adresi. Savus iesniegumus no 1. jūlija adresēsiet pagasta pārvaldei jautājumos, kas skatāmi pagastos vai Preiļu novada domei un Krāslavas novada domei par jautājumiem, kas jāskata novada domes sēdēs.
Esmu pateicīgs novada deputātiem par doto iespēju gūt darba pieredzi pašvaldībā. Paldies novada iedzīvotājiem par atbalstu un sapratni!


Ar cerību par veiksmīgiem reformas risinājumiem un laba vēlējumiem -
Aglonas novada domes priekšsēdētājs Juris Butēvics