Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

1. oktobra novada domes ārkārtas sēdes darba kārtība

Saskaņā ar LR likuma “Par pašvaldībām” 28. pantu sasaucu Aglonas novada domes ārkārtas sēdi 2020. gada 1. oktobrī plkst. 12.30, Somersētas ielā 34, Aglona, Aglonas novada domes administrācijas ēkas telpās. Izsludinu sekojošu sēdes darba kārtību.


Darba kārtībā:

1. Par grozījumiem Aglonas novada domes 2020. gada iepirkumu plānā. (ziņo I.Gžibovska)
2. Par mērķdotāciju sadali pedagogu darba algām 2020. gada septembris – decembris. (ziņo     L.Sipoviča)
3. Par izglītības iestāžu vadītāju darba algām 2020. gada septembris – decembris. (ziņo     L.Sipoviča)
4. Par savstarpējiem norēķiniem ar pašvaldībām par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem no 01.09.2020. līdz 31.12.2020. (ziņo L.Sipoviča)
5.  Par Iepirkumu komisijas locekļa apstiprināšanu amatā. (ziņo I.Poga)
6.  Par Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja apstiprināšanu amatā. (ziņo I.Poga)

 

 

Aglonas novada domes priekšsēdētājs                                          J. Butēvics