Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

10. maijā Aglonas novadā notiks velotiesību eksāmeni

Pavasaris ir atnācis agri un uz ceļiem parādās gan mazi, gan lieli riteņbraucēji. Aicinām ik vienu, kas vēlas kļūt par pilntiesīgiem velobraucējiem uz ceļa, nokārtot datorizētu velotiesību eksāmenu un iegūt velosipēda vadītāja apliecību, piesakoties pie projekta vadītājas Ingūnas Barkevičas.


Lai nebūtu pārpratumu, lūdzu iesniegt sekojošas ziņas – eksāmena kārtotāja vārds, uzvārds, personas kods un viena fotokartiņa (3x4cm) uz balta fona. Tā kā šis eksāmens tiek organizēts kā izbraukuma velotiesību eksāmens, tad eksāmenu kārtot varēs tikai tās personas, kuru dati ir ievadīti CSDD elektroniskajā sistēmā, tāpēc lūdzu līdz 09.05.2016. g. plkst. 17.00 iesniegt augstāk minētās ziņas par sevi (mob.t. 29285185 vai e-pasts iaglona@inbox.lv)

Eksāmeni notiks 10.05.2016. g. Aglonas novada izglītības iestāžu (Aglonas vidusskola, Aglonas internātviduskola, Šķeltovas pamatskola, Grāveru pamatskola un Priežmalas pamatskola) un centra “Strops” datorklasēs.
Eksāmenu dienā CSDD Preiļu nodaļas pārstāvis pieņems datorizēto velotiesību eksāmenu.
Velosipēdista apliecību var iegūt ik viens no 10 gadu vecuma, nokārtojot ceļu satiksmes noteikumu un satiksmes drošības eksāmenu (testu).
Sagatavošanās velosipēda vadītāja eksāmenam:

• CSDD mājas lapā: http://csnt.csdd.lv pieejams tests, kuru izpildot, var pārbaudīt savas zināšanas un gatavību eksāmena kārtošanai (sadaļā „Jauns eksāmens”, izvēloties „Velosipēdi”). Testa kārtošanas reižu skaitam nav ierobežojumu un tas ir bezmaksas.

• mājas lapā www.berniem.csdd.lv mācību darbam izveidota sadaļa velosipēdu vadītājiem . Tajā apkopota informācija, kas jāzina ikvienam velobraucējam.

Ceļu satiksmes noteikumi

• Var iepazīties arī ar CSDD sagatavoto Velosipēdista rokasgrāmata

Ja ir jau iegūta kāda no transportlīdzekļa vadītāja kategorijām, velosipēda vadītāja apliecību var iegūt bez maksas un neliekot eksāmentu. Lūgums arī šajā gadījumā pieteikties reģistrācijai.
Maksa par eksāmenu: bezmaksas – kārtojot pirmo reizi,  EUR 1,08 – atkārtota eksāmena gadījumā.
Eksāmenu pieņemšanas un vērtēšanas kārtība: lai iegūtu vadītāja apliecību, veiksmīgi jānokārto datorizēts teorijas eksāmens. Eksāmenā ir 10 jautājumi un tie jāatbild 10 minūšu laikā. Eksāmens ir nokārtots, ja pareizi atbildēsiet vismaz uz 8 jautājumiem
Esiet aktīvi un piesakieties velotiesību eksāmenam.
Izbraukuma velotiesību kārtošanas eksāmeni tiek īstenoti projekta „Ar veļiku pa Aglyunu” ietvaros, ko atbalsta Coca-Cola un Latvijas Olimpiskā komiteja.

Informāciju iesniedza:   Ingūna Barkeviča, atbildīgā par projektu

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv