Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

10. septembra domes ārkārtas sēde

Saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” 28. pantu sasaucu Aglonas novada domes ārkārtas sēdi 2019. gada 10. septembrī plkst. 16.00 Aglonas novada domes administrācijas ēkas telpās (Somersētas ielā 34, Aglonā). Izsludinu sekojošu sēdes darba kārtību.         


Darba kārtībā:

 1. Par iepirkuma procedūras izsludināšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) izsludinātajam projektu konkursam. (ziņo A.Podskočija)
 2. Par Aglonas novada domes lēmuma precizēšanu. (ziņo I.Klindžāne)
 3. PAR PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS RĪKOŠANU JAUTĀJUMĀ “VAI JŪS ATBALSTĀT AGLONAS  NOVADA SADALĪŠANU, ATDALOT AGLONAS PAGASTU UN PIEVIENOJOT PREIĻU NOVADAM UN KASTUĻINAS, GRĀVERU UN ŠĶELTOVAS PAGASTUS ATDALOT UN PIEVIENOJOT KRĀSLAVAS NOVADAM?” (ziņo I.Klindžāne)
 4. Par Aglonas novada domes Iepirkumu komisijas darbu. (ziņo I.Klindžāne)

 

Aglonas novada domes priekšsēdētājs                Juris Butēvics

 

 • Meklēt lapā

 • Sadaļas

 • Tematiskās ziņas

 • Jaunākie raksti

 • Jaunākais forumā

 • Rakstu arhīvs

 • Baneri

  Latvijas Republikas Saeima

  Latvijas Republikas Prezidents

  Latvijas Republikas Ministru kabinets

  LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS

  ziņo KNAB

  Eiropas Savienibas

  LV.lv

  Eiropas Regionalas attistibas fonds (ERAF)

  Eiropas Socialais fonds (ESF)

  Latvija, e-latvija, celvedis

  Valsts regionalas attistibas departaments

  Eiropas Savienibas strukturfondi

  Eiropas Lauksaimniecibas fonds lauku attistibai (ELFLA)

  Klimata parmainu finansu instruments

  Lauku atbalsta dienests

  EKOTUR

  LMT Latvijai

  E-veselība

  Bērnu tiesības

  Altum

  NVA vakanču portāls

  Kraslavas mezsaimnieku apvieniba

  Kaimiņu ceļš

  Elektrības piedāvājums

  Latgale biznesam

  LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS