Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

10. septembra domes ārkārtas sēde

Saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” 28. pantu sasaucu Aglonas novada domes ārkārtas sēdi 2019. gada 10. septembrī plkst. 16.00 Aglonas novada domes administrācijas ēkas telpās (Somersētas ielā 34, Aglonā). Izsludinu sekojošu sēdes darba kārtību.         


Darba kārtībā:

  1. Par iepirkuma procedūras izsludināšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) izsludinātajam projektu konkursam. (ziņo A.Podskočija)
  2. Par Aglonas novada domes lēmuma precizēšanu. (ziņo I.Klindžāne)
  3. PAR PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS RĪKOŠANU JAUTĀJUMĀ “VAI JŪS ATBALSTĀT AGLONAS  NOVADA SADALĪŠANU, ATDALOT AGLONAS PAGASTU UN PIEVIENOJOT PREIĻU NOVADAM UN KASTUĻINAS, GRĀVERU UN ŠĶELTOVAS PAGASTUS ATDALOT UN PIEVIENOJOT KRĀSLAVAS NOVADAM?” (ziņo I.Klindžāne)
  4. Par Aglonas novada domes Iepirkumu komisijas darbu. (ziņo I.Klindžāne)

 

Aglonas novada domes priekšsēdētājs                Juris Butēvics