Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

10 soļi ceļā uz Speciālo uzdevumu vienību

Saturs atjaunots: 20.04.2018.

 Speciālo uzdevumu vienība ir īpaši organizēta, ekipēta un apmācīta vienība speciālo operāciju veikšanai.
Speciālās operācijas ir tādas militāras darbības, kuras veic speciāli norīkoti, organizēti, apmācīti un ekipēti spēki, izmantojot speciālu taktiku, aprīkojumu un paņēmienus, kas nav raksturīgi konvencionālajiem spēkiem. Šīs operācijas notiek visu veidu un intensitātes konfliktu spektrā neatkarīgi, integrēti vai koordinācijā ar konvencionālo spēku operācijām, lai sasniegtu politiskus, militārus, psiholoģiskus un ekonomiskus mērķus. Politiski militārie apsvērumi var pieprasīt slepenību vai diskrētumu un politiska un fiziska riska pakāpes noteikšanu, kas nav raksturīgi konvencionālajām operācijām.

Speciālo uzdevumu vienības pamatuzdevums – veikt speciālās operācijas Latvijas Republikas interesēs.
Speciālo uzdevumu vienības uzdevumi:
Veikt speciālās operācijas:
• speciālā izlūkošana un novērošana,
• tiešās darbības,
• militārā palīdzība.
sniegt atbalstu Latvijas Republikas institūcijām terorisma apkarošanas operācijās, bīstamu bruņotu noziedznieku aizturēšanā un augstu amatpersonu drošības pasākumu nodrošināšanā.
veikt NBS personālsastāva specifisku apmācību.

Vairāk informācijas šeit: Dienests_Specialo_uzdevumu_vieniba

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv