Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

11. decembrī tiks atklāts pierobežas ceļš Vecborne – Matulišķi

 Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Latvijas un Baltkrievijas pārrobežu pieejamības uzlabošana caur robežšķērsošanas punktu Kaplava – Pļusi” / „Kaimiņu ceļš” (LLB-2-254) projekta ietvaros 2014. gada 11. decembrī plkst. 11:00 Krāslavas pilsētas domē (Rīgas ielā 51) notiks vadības komitejas sēde, kurā tiks apspriesta projekta realizācijas gaita.

Savukārt plkst. 13:00 tiks atklāts pierobežas rekonstruētā ceļa Vecborne – Matulišķi posms līdz vienkāršotam robežas šķērsošanas punktam Kaplava – Pļusi. Atklāšanas sarīkojumā piedalīsies Latvijas un Baltkrievijas konsulātu, pašvaldību un robežsardzes pārstāvji.

 Arī Baltkrievijas pusē šī projekta ietvaros tiek veikta ceļa rekonstrukcija posmā no Pļusu ciema Braslavas rajonā līdz Latvijas robežai. Pie robežas Baltkrievijas pusē tiks ierīkota auto stāvvieta.

 Šobrīd projektā „Kaimiņu ceļš” notiek Latvijas un Baltkrievijas iedzīvotāju aptauja, lai noskaidrotu sabiedrības viedokli par Kaplava – Pļusi robežšķērsošanas punkta ceļu infrastruktūru virzienā uz Latvijas – Baltkrievijas robežu, kā arī par informācijas sniegšanas uzlabošanu.

Papildus informācija: Ilze Stabulniece, projektu vadītāja, t. +371 2947 2638, e-pasts: ilze@kraslava.lv

Informāciju sagatavoja: Zane Ločmele, publicitātes speciāliste

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv