Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

11.februāra Aglonas novada domes ārkārtas sēde

Saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” 28.pantu Aglonas novada domes ārkārtas sēde notiks 2015.gada 11. februārī plkst. 12.30., Somersetas ielā 34, Aglona, Aglonas novada domes administrācijas ēkas telpās.

 

Dienas kārtība:

1. Par deputāta ievēlēšanu Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejā.

(Ziņo D.Kuzņecovs)

2. Par grozījumiem lēmumā „Par Latgales novada XV senioru dziesmu un deju svētku

festivālu „Dziedot dzimu, dziedot augu”” (protokola Nr.22., & 10.) no 29.12.2015. (ziņo

Gunta Gulbe-Kalvāne)

3. Par atļauju savienot pašvaldības amatpersonu amatus ar citu amatu. (ziņo I.Klindžāne)

4. Par izmaiņām iepirkumu komisijas sastāvā. (ziņo I.Klindžāne)