Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

11. jūlija domes ārkārtas sēde

Saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” 28. pantu sasaucu Aglonas novada domes ārkārtas sēdi 2019. gada 11. jūlijā plkst. 15.30  Aglonas novada domes administrācijas ēkas telpās (Somersētas ielā 34, Aglonā).

Darba kārtība:

  1. Par iepirkuma procedūras rezultātiem “Malkas piegāde Aglonas novada pašvaldības vajadzībām”, identifikācijas numurs AND/2019/09 (ziņo G.Ratenieks).
  2. Par iepirkuma līgumu iepirkumā NR. AND/2018/11 “Aglonas PII atpūtas zāles būvniecība īstenošana” (ziņo I.Klindžāne).
  3. Par grozījumiem Aglonas novada domes noteikumos “ Par atlīdzību Aglonas novada pašvaldībā” (ziņo I.Klindžāne).

 

Novada domes priekšsēdētājs         Juris Butēvics