Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

11. jūlija domes ārkārtas sēde

Saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” 28. pantu sasaucu Aglonas novada domes ārkārtas sēdi 2019. gada 11. jūlijā plkst. 15.30  Aglonas novada domes administrācijas ēkas telpās (Somersētas ielā 34, Aglonā).

Darba kārtība:

 1. Par iepirkuma procedūras rezultātiem “Malkas piegāde Aglonas novada pašvaldības vajadzībām”, identifikācijas numurs AND/2019/09 (ziņo G.Ratenieks).
 2. Par iepirkuma līgumu iepirkumā NR. AND/2018/11 “Aglonas PII atpūtas zāles būvniecība īstenošana” (ziņo I.Klindžāne).
 3. Par grozījumiem Aglonas novada domes noteikumos “ Par atlīdzību Aglonas novada pašvaldībā” (ziņo I.Klindžāne).

 

Novada domes priekšsēdētājs         Juris Butēvics                                                                                                                                                       

                                                                                                                                   

 

 • Par paveikto 2019. gadā

 • Meklēt lapā

 • Sadaļas

 • Tematiskās ziņas

 • Jaunākie raksti

 • Jaunākais forumā

 • Rakstu arhīvs

 • Baneri

  Latvijas Republikas Saeima

  Latvijas Republikas Prezidents

  Latvijas Republikas Ministru kabinets

  LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS

  ziņo KNAB

  Eiropas Savienibas

  LV.lv

  Eiropas Regionalas attistibas fonds (ERAF)

  Eiropas Socialais fonds (ESF)

  Latvija, e-latvija, celvedis

  Valsts regionalas attistibas departaments

  Eiropas Savienibas strukturfondi

  Eiropas Lauksaimniecibas fonds lauku attistibai (ELFLA)

  Klimata parmainu finansu instruments

  Lauku atbalsta dienests

  EKOTUR

  LMT Latvijai

  E-veselība

  Bērnu tiesības

  Altum

  NVA vakanču portāls

  Kraslavas mezsaimnieku apvieniba

  Kaimiņu ceļš

  Elektrības piedāvājums

  Latgale biznesam

  LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS