Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

12. aprīļa domes sēdes kārtība

Saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” 27. pantu Aglonas novada domes sēde notiks 2018. gada 12. aprīlī plkst. 14.00, Somersetas ielā 34, Aglonā, Aglonas novada domes administrācijas ēkas telpās.

 

Darba kārtībā:

1. Par grozījumiem lēmumā “Par maketēšanu” (protokols Nr.18, § 17.3.) no 28.08.2013. ar
grozījumiem (protokols Nr.4, § 10) no 26.02.2015. (ziņo I.Poga)
2. Par sadarbības līguma slēgšanu ar SIA “Eco Baltia vide”. (ziņo I.Poga)
3. Par Aglonas vidusskolas iesniegumu (23.03.2018., Nr.674). (ziņo I.Barkeviča)
4. Par dalību biedrības “Latgales reģiona attīstības aģentūra” projektā “Latgales reģiona
iedzīvotāju aktīva dzīvesveida iespēju paplašināšana – Aktīvs Latgalei”. (ziņo
I.Barkeviča)
5. Par Preiļu sadarbības teritorijas CAK nolikuma apstiprināšanu. (ziņo L.Bartuša)
6. Par Latvijas Pašvaldības savienības vēstuli. (ziņo L.Bartuša)
7. Par iepirkumu procedūras rezultātiem „Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu pēcattīrīšanas
bioloģisko dīķu tīrīšana Aglonas novada Aglonas un Jaunaglonas ciemos”, identifikācijas
numurs: AND/2018/03. (ziņo D.Kuzņecovs)
8. Par projekta “Aglonas Sporta centra stadiona pārbūve” vadības maiņu. (ziņo L.Bartuša)
9. Par projekta “Publiskās infrastruktūras atjaunošana Aglonas novadā” vadības maiņu.
(ziņo L.Bartuša)
10. Par Latvijas vides aizsardzības fonda projekta “Cirīšu ezera publiskās infrastruktūras
uzlabošana” lēmuma precizēšanu. (ziņo L.Strole-Krasovska)
11. Par mazo grantu projektu konkursu. (ziņo I.Valaine)
12. Par dalību Latvijas valsts budžeta finansētas mērķprogrammā “Ģimeņu atbalsta projektu
konkurss pašvaldībām sadarbībā ar NVO”. (ziņo I.Valaine)
13. Par Aglonas novada senioru biedrības iesniegumu. (ziņo L.Bartuša)
14. Par tūrisma informācijas centra telpām. (ziņo A.Valainis)
15. Par Aglonas pašvaldības struktūras (iestāžu un struktūrvienību) reorganizāciju. (ziņo
J.Butēvics, I.Poga)
16. Par biedrības aglona.net valdes priekšsēdētāja A. Gražuļa iesniegumu. (ziņo
L.Bartuša)

Aglonas novada domes priekšsēdētāja        Ingūna Barkeviča