Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

12.septembrī Aglonā atklāta slēpošanas un nūjošanas trase

Saturs atjaunots: 17.03.2014.

Aglonas novada dome sadarbībā ar Latvijas tautas sporta asociāciju visiem veselīga dzīvesveida cienītājiem vispirms piedāvāja iepazīties ar nūjošanas fizisko aktivitāšu nozīmi veselības saglabāšanā, slimību profilaksē, kā arī piedalīties paraugnodarbībās un veikt pirmo nūjošanas pārgājienu jaunajā trasē.

Slēpošanas un nūjošanas trase tapusi projekta „Veselīga dzīvesveida veicināšana Latvijas un Baltkrievijas pierobežas reģionos” („Move for life” Nr. LLB – 2 – 255) ietvaros. 1450 metrus garā trase izvietota gar gleznainā Ciriša ezera krastu pie Aglonas estrādes.

Svinīgo trases atklāšanas lentu pārgrieza Aglonas novada sporta organizators A.Pupics un Aglonas novada izpilddirektore Ineta Poga, kura uzsvēra, ka nūjošana un slēpošana ir efektīva veselīgā dzīvesveida sastāvdaļa, izteica prieku un gandarījumu, ka objekts ir izveidots un Aglonas novada iedzīvotājiem būs jaunas iespējas veselīgi pavadīt brīvo laiku.
Sveiks un vesels LAT
Sveiks un vesels RUS 

Visi klātesošie bija aicināti ņemt rokās nūjas, iesildīties, apgūt nūjošanas tehniku nūjošanas instruktoru vadībā, kas demonstrēja vingrojumus pirms un pēc nūjošanas, atsildīšanās metodes.

Pirmais soļošanas pārgājiens sniedza spirdzinošu noskaņojumu, labsajūtu un gandarījumu par jauniegūtajām zināšanām. Ieteikumi fiziskajām aktivitātēm latviešu valodā krievu valodā

Nūjošana ir augstas efektivitātes sportiska nodarbe, kas uzlabo veselību, ķermeņa fizisko stāvokli. Izmantojot soļošanas tehniku, tiek nodarbināti gandrīz 90 % cilvēka muskuļu. Nūjošanas pamatā ir biomehāniska staigāšana.

Jaunizveidotā trase ziemas laikā tiks izmantota slēpošanai. Šobrīd jau iegādātas slēpes, slēpju nūjas un zābaki. Izsludināts sniega motocikla iepirkums.

Aktīvās atpūtas inventāru, nūjošanas un slēpošanas aprīkojumu, varēs saņemt bez maksas Aglonas Sporta skolā (Daugavpils ielā 6, Aglonā) no plkst.10.00 – 20.00 katru dienu (arī brīvdienās). Tālr. informācijai 28361938, Anatolijs Pupics. Trases drošības noteikumi

Projekts tiek īstenots Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas Pārrobežu sadarbības programmas 2007-2013 ietvaros. Tā mērķis ir paaugstināt dzīves vides kvalitāti vietējiem iedzīvotājiem un palielināt Latvijas un Baltkrievijas pierobežas teritorijas pievilcību, attīstot aktīvā dzīvesveida infrastruktūru, uzlabojot vietējo iedzīvotāju un tūristu veselību Latvijas un Baltkrievijas pierobežas reģionos, palielinot āra sporta aktivitāšu iespējas.

Aglonas novada domes budžets – 56109.60 EUR, t. sk. ENPI līdzfinansējums 90% – 50498.64 EUR, nacionālais finansējums 10% – 5 610, 96 EUR, kas sadalās 5% valsts budžets, 5% pašvaldības finansējums.

Kustība ir dzīve! Esi vesels!

Informāciju sagatavoja un iesniedza:

Zane Ločmele

Aglonas novada domes

Sabiedrisko attiecību speciāliste

T: 65324573

e-pasts: zane.locmele@aglona.lv