Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

13. janvāra Aglonas novada ārkārtas sēde

Saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” 28.pantu Aglonas novada domes ārkārtas sēde notiks 2015.gada 13. janvārī plkst.09.00., Somersetas ielā 34, Aglona, Aglonas novada domes administrācijas ēkas telpās.

 

Darba kārtībā:

1. Par Aglonas novada attīstības programmas 2012. – 2018. gadam rīcības un investīciju plāna aktualizēšanu. (ziņo L.Strole-Krasovska)

2. Par Aglonas novada domes izglītības iestāžu sniegto ēdināšanas pakalpojumu (pusdienu) izcenojumiem. (ziņo V.Lielcepure)

3. Par maksas pakalpojumu izcenojumiem. (ziņo V.Lielcepure)

4. Par izmaiņām skolēnu pārvadāšanas maršrutos. (ziņo A.Buiniča)