Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

14. maija Aglonas novada domes ārkārtas sēde

Saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” 28.pantu Aglonas novada domes ārkārtas sēde notiks 2015.gada 14.maijā  plkst. 16.00., Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novada domes administrācijas ēkas telpās.

Darba kārtībā:

1. Par aizņēmuma ņemšanu projektam „Ielu apgaismojuma infrastruktūras uzlabošana Aglonas novada publiskajā teritorijā”. (ziņo V.Lielcepure)