Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

14. novembra domes ārkārtas sēde

Saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” 28. pantu sasaucu Aglonas novada domes ārkārtas sēdi 2019. gada 14. novembrī plkst. 14.00, Somersētas ielā 34, Aglona, Aglonas novada domes administrācijas ēkas telpās. Izsludinu sekojošu sēdes darba kārtību.        


Darba kārtībā:

 1. Par sabiedriskās apspriešanas par administratīvi teritoriālās reformas modeli rezultātiem. (ziņo I.Klindžāne)

 

Aglonas novada domes priekšsēdētājs                J.Butēvics