Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

15. decembra Aglonas novada domes ārkārtas sēde


Saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” 28. pantu Aglonas novada domes ārkārtas sēde notiks 2016. gada 15. decembrī plkst. 12.00., Somersetas ielā 34, Aglona, Aglonas novada domes administrācijas ēkas telpās.

 

Darba kārtībā:

  1. Par iepirkuma izsludināšanu stadiona būvniecībai. (ziņo A.Podskočija)
  2.  Par iepirkuma izsludināšanu grants ceļu pārbūvei. (ziņo A.Podskočija)
  3.  Par iepirkuma izsludināšanu ceļu pārbūvei. (ziņo A.Podskočija)
  4.  Par iepirkuma izsludināšanu ceļu pārbūvei divās kārtās. (ziņo A.Podskočija)
  5.  Par piedalīšanos projektā “Pirmskolas vecuma bērnu atveseļošanas pakalpojumu uzlabošana pārrobežu sadarbībā Latvijas – Baltkrievijas reģionos”. (ziņo I.Valaine)
  6.   Par piedalīšanos projektā “Sabiedrības stiprināšana un veselīga dzīvesveida veicināšana, organizējot kopīgus pārrobežu sporta pasākumus 3 valstīs”. (ziņo I.Valaine)
  7. Par piedalīšanos projektā “Alternatīvie pakalpojumi pilnvērtīgām vecumdienām Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas pierobežā/ Pilnvērtīgas vecumdienas”. (ziņo I.Valaine)