Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

15. februāra domes ārkārtas sēdes darba kārtība

Saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” 28. pantu  Aglonas novada domes ārkārtas sēde notiks 2018. gada 15. februārī plkst. 16.30, Somersetas ielā 34, Aglona, Aglonas novada domes administrācijas ēkas telpās.

Darba kārtībā:

  1. Par Aglonas novada domes budžetu 2018. gadam. (ziņo I.Jokste)
  2. Par amatu sarakstiem. (ziņo Dz.Valaine)
  3. Par noteikumiem „Noteikumi par Aglonas novada domes iestāžu, struktūrvienību amatpersonu un darbinieku darba samaksu, kvalifikācijas pakāpēm un to noteikšanas kārtību” un amatu klasifikācijas katalogu. (ziņo D.Kuzņecovs)
  4. Par dalību Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) izsludinātajā projektu konkursā, 2.1. rīcībā “Pamata pakalpojumi (izglītība, sociālā aizsardzība un veselība)”. (ziņo L.Strole – Krasovska)
  5. Par dalību Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) izsludinātajā projektu konkursā, 2.2. rīcībā “Apkārtējās vides infrastruktūras un kultūras objektu saglabāšana un uzlabošana”. (ziņo A.Podskočija)
  6. Par dalību Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) izsludinātajā projektu konkursā, 2.3. rīcībā “Atpūta un brīvais laiks (kultūra, sports, pašdarbība)”. (ziņo A.Podskočija)

 

Aglonas novada domes priekšsēdētāja         Ingūna Barkeviča