Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

15. jūlija Aglonas novada domes ārkārtas sēde

Saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” 28.pantu Aglonas novada domes ārkārtas sēde notiks 2015.gada 15.jūlijā plkst.13.30., Somersetas ielā 34, Aglona, Aglonas novada domes administrācijas ēkas telpās.

Darba kārtībā:

1.Par biedrības “Gūdu saimneiču bīdreiba” iesniegumu par ielu tirdzniecības organizēšanu 2015. gada 25.jūlijā Ķirmašu Maizes muzeja 10 gadu jubilejā (ziņo D.Kuzņecovs)