Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

15. jūlija novada domes sēdes darba kārtība

Saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” 28. pantu sasaucu Aglonas novada domes ārkārtas sēdi 2020. gada 15. jūlijā plkst. 15.00, Somersētas ielā 34, Aglona, Aglonas novada domes administrācijas ēkas telpās. Izsludinu sekojošu sēdes darba kārtību.

Darba kārtībā:

1. Par dalību biedrības “Preiļu rajona partnerības” izsludinātajā projektu konkursā 2.2. rīcībā “Apkārtējās vides infrastruktūras un kultūras objektu saglabāšana un uzlabošana”.
(ziņo L.Strole – Krasovska)
2. Par dalību biedrības “Preiļu rajona partnerība” izsludinātajā projektu konkursā 2.3. rīcībā “Atpūta un brīvais laiks”. (ziņo V.Rivare)

Aglonas novada domes priekšsēdētāja vietniece M.Grebeža