Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

15. oktobra Aglonas novada domes ārkārtas sēde

 Saskaņā ar LR likuma “Par pašvaldībām” 27.pantu  Aglonas novada domes ārkārtas sēde notiks 15. oktobrī plkst. 13.00

Domes sēdes kārtība:

1.Par Aglonas novada domes saistošajiem noteikumiem “Par nekustamā īpašuma nodokļa likuma atsevišķu normu piemērošanu Aglonas novadā. (ziņo I.Klindžāne)

2.Par Aglonas novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas pienākumu izpildītājas  apstiprināšanu. (ziņo I.Klindžāne)

3.Par grozījumiem Aglonas novada domes lēmumā no 08.10.2014. (protokola Nr. 21.&  1) par piedalīšanos projektu konkursā par projekta iesniegumu “Tautu tērpu iegāde Aglonas bazilikas kora skolas 5.-9. klašu  skolēnu korim. (ziņo I.Ukina)

4.Par projektu “EUROPE CUISINE”. (ziņo L.Baškatova)

5. Par iepirkuma procedūru rezultātiem. (ziņo M.Butēvics)

6.Par dzesētavas (-u) iegādi meža cūku liemeņu uzglabāšanai Āfrikas cūku mēra skartajā teritorijā. (ziņo D.Kuzņecovs)