Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

16. februāra Aglonas novada domes ārkārtas sēde

Saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” 28. pantu Aglonas novada domes ārkārtas sēde notiks 2017. gada 16. februārī plkst. 12.30., Somersetas ielā 34, Aglona, Aglonas novada domes administrācijas ēkas telpās.

Darba kārtībā:

1. Par Aglonas novada pašvaldības īpašumā esošās kustamās mantas izsoles rezultātu apstiprināšanu. (ziņo D.Kuzņecovs)