Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

16. janvāra domes ārkārtas sēde

Saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” 28. pantu sasaucu Aglonas novada domes ārkārtas sēdi 2020. gada 16. janvārī plkst. 15.30, Somersētas ielā 34, Aglona, Aglonas novada domes administrācijas ēkas telpās. Izsludinu sekojošu sēdes darba kārtību.

Darba kārtībā:

1. Par dalību biedrības “Krāslavas rajona partnerība” izsludinātajā Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības Fonda Lauku Attīstībai (ELFLA) projektu konkursā, 2.1.rīcībā „Atbalsts vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras objektu sakārtošanai, pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai”. (ziņo V.Rivare)
2. Par Aglonas novada domes lēmuma precizēšanu. (ziņo I.Jokste)

Aglonas novada domes priekšsēdētāja vietniece M.Grebeža