Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

16. janvāra domes ārkārtas sēde

Saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” 28. pantu sasaucu Aglonas novada domes ārkārtas sēdi 2020. gada 16. janvārī plkst. 15.30, Somersētas ielā 34, Aglona, Aglonas novada domes administrācijas ēkas telpās. Izsludinu sekojošu sēdes darba kārtību.

Darba kārtībā:

1. Par dalību biedrības “Krāslavas rajona partnerība” izsludinātajā Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības Fonda Lauku Attīstībai (ELFLA) projektu konkursā, 2.1.rīcībā „Atbalsts vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras objektu sakārtošanai, pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai”. (ziņo V.Rivare)
2. Par Aglonas novada domes lēmuma precizēšanu. (ziņo I.Jokste)

Aglonas novada domes priekšsēdētāja vietniece M.Grebeža

 • Meklēt lapā

 • Sadaļas

 • Tematiskās ziņas

 • Jaunākie raksti

 • Jaunākais forumā

 • Rakstu arhīvs

 • Baneri

  Latvijas Republikas Saeima

  Latvijas Republikas Prezidents

  Latvijas Republikas Ministru kabinets

  LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS

  ziņo KNAB

  Eiropas Savienibas

  LV.lv

  Eiropas Regionalas attistibas fonds (ERAF)

  Eiropas Socialais fonds (ESF)

  Latvija, e-latvija, celvedis

  Valsts regionalas attistibas departaments

  Eiropas Savienibas strukturfondi

  Eiropas Lauksaimniecibas fonds lauku attistibai (ELFLA)

  Klimata parmainu finansu instruments

  Lauku atbalsta dienests

  EKOTUR

  LMT Latvijai

  E-veselība

  Bērnu tiesības

  Altum

  NVA vakanču portāls

  Kraslavas mezsaimnieku apvieniba

  Kaimiņu ceļš

  Elektrības piedāvājums

  Latgale biznesam

  LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS