Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

16. maija Aglonas novada domes ārkārtas sēde

Saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” 28.pantu Aglonas novada domes ārkārtas sēde notiks 2016. gada 16. maijā plkst. 12.00., Somersetas ielā 34, Aglona, Aglonas novada domes administrācijas ēkas telpās.

Darba kārtībā:

  1. Par dalību projektu konkursā. (ziņo Ā. Perševica)
  2. Par piedalīšanos Izglītības un zinātnes ministrijas izsludinātajā atklātu  projektu konkursā “Sporta inventāra iegāde un aprīkojuma iegāde akreditētajā vispārējās un profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēs”. (ziņo I. Valaine)
  3. Par dalību Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai  (ELFLA) izsludinātajā projektu konkursā. ( ziņo A. Podskočija)
  4. Par biedrības “Neaizmirstule” dalību projektu konkursā. (ziņo D. Kuzņecovs)