Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

16. maija ārkārtas domes sēde

Saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” 28. pantu tiek sasaukta Aglonas novada domes ārkārtas sēde 2019. gada 16. maijā plkst. 14.30 Aglonas novada domes administrācijas ēkas telpās (Somersētas iela 34, Aglona).

Darba kārtībā:

 1. Par Aglonas novada domes priekšsēdētāja vietnieces M.Grebežas 16.05.2019. rīkojuma apstiprināšanu. (ziņo I.Klindžāne)
 2. Par Aglonas novada domes Iepirkumu komisijas locekļa apstiprināšanu. (ziņo I.Klindžāne)
 3. Par tūrisma inventāra izmantošanas noteikumiem. (ziņo I.Klindžāne)

Aglonas novada domes priekšsēdētāja vietniece         Marita Grebeža

 

 • Par paveikto 2019. gadā

 • Meklēt lapā

 • Sadaļas

 • Tematiskās ziņas

 • Jaunākie raksti

 • Jaunākais forumā

 • Rakstu arhīvs

 • Baneri

  Latvijas Republikas Saeima

  Latvijas Republikas Prezidents

  Latvijas Republikas Ministru kabinets

  LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS

  ziņo KNAB

  Eiropas Savienibas

  LV.lv

  Eiropas Regionalas attistibas fonds (ERAF)

  Eiropas Socialais fonds (ESF)

  Latvija, e-latvija, celvedis

  Valsts regionalas attistibas departaments

  Eiropas Savienibas strukturfondi

  Eiropas Lauksaimniecibas fonds lauku attistibai (ELFLA)

  Klimata parmainu finansu instruments

  Lauku atbalsta dienests

  EKOTUR

  LMT Latvijai

  E-veselība

  Bērnu tiesības

  Altum

  NVA vakanču portāls

  Kraslavas mezsaimnieku apvieniba

  Kaimiņu ceļš

  Elektrības piedāvājums

  Latgale biznesam

  LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS