Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

17. decembra domes ārkārtas sēdes darba kārtība

Saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” 28.pantu sasaucu Aglonas novada domes ārkārtas sēdi 2018. gada 17. decembrī plkst. 16.00, Somersētas ielā 34, Aglona, Aglonas novada domes administrācijas ēkas telpās.

Izsludinu sekojošu sēdes darba kārtību.

  1. Par konkursa “Skaistākais Ziemassvētku noformējums” nolikuma apstiprināšanu. (ziņo O.Šatilovs, L.Bartuša)
  2. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Nomadi” izsoles rezultātu apstiprināšanu. (ziņo A.Bartuša)

 

 

Aglonas novada domes priekšsēdētājs               Juris Butēvics