Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

18.aprīlī izskanēja novada Koru dienas svētki

Aglonas novadā ir izveidojusies laba tradīcija sanākt vienuviet visiem novada koriem uz lielo sadziedāšanos. Šīs tradīcijas iniciators ir Ieva Lazdāne, Aglonas bazilikas Kora skolas direktore, diriģente, Aglonas bazilikas jauktā kora „Assumpta” vadītāja, kuras ieguldījums novada kultūras dzīvē ir ļoti liels. Par apliecinājumu tam ir tas fakts, ka Aglonas novada vārds ir izskanējis ne tikai Latvijā, bet tālu aiz tās robežām. Koris „Assumpta” regulāri dzied svētdienas dievkalpojumos Aglonas bazilikā, piedalās starptautiskajos konkursos un gūst augstus panākumus. Pērn kaimiņvalstī Lietuvā koris gūst starptautisku atzinību – zelta diplomu, uzstājoties IV garīgās mūzikas festivālā īpašā kategorijā, kur izpildīja gregoriskos dziedājumus. Nesen koris koncertēja Prāgā Svētās Ludmilas un Svētā Salvatora baznīcās. Aglonas kora “Assumpta” uzstāšanās Prāgā ir daļa no Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē kultūras programmas, ko organizē Latvijas vēstniecība. Koris labprāt uzstājas dažādos koncertos un labdarības pasākumos. Koru dienas atzīmēja savu piekto jubileju ar skaistu koncertu, kurā piedalījās dažādi novada kolektīvi: Aglonas vidusskolas 1.-4. klašu koris, (diriģente Lilita Valaine, koncertmeistare Anita Gžibovska), Aglonas bazilikas Kora skolas koris (diriģente Inga Dzalba, Irēna Ļeonova, Ieva Lazdāne, koncertmeistare Jacinta Ciganoviča), Aglonas novada Aglonas bazilikas koris „Assumpta” (mākslinieciskā vadītāja Ieva Lazdāne, diriģente Inga Dzalba). Vēl koncertā uzstājās arī Aglonas bazilikas Kora skolas kokļu trio (vadītāja Inga Dzalba) un kora „Assumpta” vīru grupa. Koncerta programmā izskanēja latviešu un latgaliešu tautasdziesmas, ka arī mūsdienu komponistu skaņdarbi. Dažas dziesmas ir no Skolēnu Dziesmu svētku programmas.

Kora dziedāšanā bērni un jaunieši pilnveido savas kultūras identitātes apziņu un cieņu pret citām kultūrām, attīsta spējas uztvert, izjust un novērtēt skaisto cilvēkā, sabiedrībā, mūzikā, mākslā un dabā. Solo dziedājums „Olūteņam” Laura Aglonieša izpildījumā īpaši saviļņoja koncerta skatītājus. Aglonas novada domes priekšsēdētāja Helēna Streiķe izteica lielu gandarījumu par koncertu. Tas bija patiess prieks par to, ka novadā ir tik daudz radošu un talantīgu jauniešu. Domes priekšsēdētāja novēlēja koristiem veiksmi, izdošanos turpmākajās skatēs, lai varētu godam pārstāvēt Aglonas novadu XI Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos Rīgā.

Tik skaists koncerts – tas nav vienas dienas darbs, aiz tā stāv neskaitāmi mēģinājumi. Lai šis pasākums paliktu atmiņā, Aglonas kultūras centra vadītāja Gunta Gulbe-Kalvāne ir labi pastrādājusi pie zāles noformējuma un koncerta programmas vadīšanas, līdzās bija brīvprātīgais palīgs Raitis Indrikovs, par labu skaņu un filmēšanu  rūpējās Ivars Kalvāns.  Noslēdzot koncertu koristiem tika saukts Bravo!, bet skatītājiem piedāvāts dziedāt kopā visiem zināmu un mīļu dziesmu „Skaidrõ volūda”. Skanīgas balsis un izjusta muzicēšana piepildīja Aglonas kultūras centru piektajā Koru dienā.

Neizpalika arī smaidi, smiekli un joki – nobeigumā koristiem un viņu vadītājiem divas koncerta “skatītājas” Moņeita un Toņeita izveda jubilejas kliņģeri. Lai visiem radošs gars, enerģija un mīlestība pret mūziku nekad neizzūd!

Sadaļā Fotogalerijas ir apskatāmas Koru dienas fotogrāfijas, autors Ivars Kalvāns.

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv