Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

18. decembra Aglonas novada domes ārkārtas sēde

Saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” 28. pantu Aglonas novada domes ārkārtas sēde notiks 2017. gada 18. decembrī plkst. 16.00., Somersetas ielā 34, Aglona, Aglonas novada domes administrācijas ēkas telpās.

Darba kārtībā:

  1. Par iepirkumu procedūras rezultātiem “Pārtikas produktu piegāde Aglonas novada izglītības iestādēm un SAC “Aglona” iepirkuma identifikācijas numurs AND/2017/19. (ziņo D. Kuzņecovs)
  2. Par iepirkumu procedūras “Malkas piegāde Aglonas novada pašvaldības vajadzībām (SAC “Aglona”, Aglonas vidusskola, Aglonas internātvidusskola)” rezultātiem. (ziņo D. Kuzņecovs)
  3. Par atļauju amatu savienošanai. (ziņo D. Kuzņecovs)

 

Aglonas novada domes priekšsēdētāja                                                                      I.Barkeviča