Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

18. marta Aglonas novada domes ārkārtas sēde

Saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” 28.pantu  Aglonas novada domes ārkārtas sēde notiks 2015.gada 18.martā plkst. 16.00., Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novada domes administrācijas ēkas telpās.

Darba kārtībā:

1. Par projekta “Esošo gaismekļu nomaiņa uz LED tehnoloģijām Aglonas ciemā” īstenošanu (ziņo I.Valaine)

1.1. Par projekta īstenošanu.

1.2. Par līdzfinansējuma nodrošināšanu.

1.3. Par iepirkuma izsludināšanu.

2. Par aizņēmuma ņemšanu. (ziņo M.Lazdāne)

3. Par savstarpējiem norēķiniem ar pašvaldībām par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem. (ziņo M.Lazdāne)

4. Par zivju nozveju. (ziņo A.Buiniča)