Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

18. oktobra Aglonas novada domes ārkārtas sēde

Saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” 28. pantu Aglonas novada domes ārkārtas sēde notiks 2017. gada 18. oktobrī  plkst. 13.30., Somersetas ielā 34, Aglona, Aglonas novada domes administrācijas ēkas telpās.

Darba kārtībā:

  1. Par deputāta pilnvaru atjaunošanu. (ziņo D.Kuzņecovs)
  2. Par dalību Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) izsludinātajā projektu konkursā ar projekta iesniegumu „Priežmales Feldšeru punkta labiekārtošana izmantošanai personām ar funkcionālajiem traucējumiem”. (ziņo A.Podskočija)
  3. Par dalību Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) izsludinātajā projektu konkursā ar projekta iesniegumu „Materiāltehniskās bāzes pilnveidošana Aglonas novada Grāveru, Kastuļinas un Šķeltovas pagastu kultūras namos”. (ziņo A.Podskočija)
  4. Par dalību Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) izsludinātajā projektu konkursā ar projekta iesniegumu „Koka skulptūru dārza izveidošana Aglonas novada Šķeltovas pagastā”. (ziņo A.Podskočija)

Aglonas novada domes priekšsēdētāja              Ingūna Barkeviča