Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

19. februāra Aglonas novada domes ārkārtas sēde

Saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” 27.pantu Aglonas novada domes ārkārtas sēde notiks 2015.gada 19. februārī plkst.12:00, Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novada domes administrācijas ēkas telpās.

Darba kārtībā:

1. Par grozījumiem Aglonas novada domes nolikumā „Par atlīdzību Aglonas novada pašvaldībā”. (ziņo I.Poga)

2. Par 2015.gada amatu sarakstiem. (ziņo V.Lielcepure, I.Poga)

3. Par Aglonas novada domes budžetu 2015.gadam. (ziņo V.Lielcepure)