Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

19. maija Aglonas novada domes ārkārtas sēde

Saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” 28. pantu Aglonas novada domes ārkārtas sēde notiks 2017. gada 19. maijā plkst. 9.00., Somersetas ielā 34, Aglona, Aglonas novada domes administrācijas ēkas telpās.


Darba kārtībā:

  1. Par dalību Rietumu labdarības fonda projektu konkursā pilsētvides labiekārtošanai un attīstībai. (ziņo I.Valaine).