Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

2.jūlija Aglonas novada domes ārkārtas sēdes aktualitātes

  Aglonas novada domes ārkārtas sēdē, kas notika 2.jūlijā, tika izskatīti daži svarīgi jautājumi un pieņemti attiecīgi lēmumi.

Par iepirkumu izsludināšanu

Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu, Aglonas novada domes Iepirkumu komisijas nolikumu, Aglonas novada dome nolēma:

1.Iepirkumu komisijai veikt iepirkuma procedūru elektroenerģijas iepirkumam;

2.Iepirkumu komisijai veikt koncesijas procedūru atkritumu apsaimniekošanas iepirkumam;

3.Iepirkumu komisijai izsludināt malkas iepirkumu Aglonas novada pašvaldības vajadzībām.

4.Iepirkumu komisijai veikt iepirkuma procedūru apmācības brauciena organizēšanai uz Vitebskas apgabalu, Baltkrieviju, kas notiks no 19.-21.augustam, projekta Nr.LLB-2-266 „Kulināro pakalpojumu uzlabošana Latgales un Vitebskas reģionos, pamatojoties uz kulinārā mantojuma koncepciju” (BELLA CUISINE) ietvaros.

Par iepirkuma procedūras pārtraukšanu

Aglonas novada dome nolēma pieņemt zināšanai, ka Aglonas novada domes 2014. gada 22. maijā izsludinātā malkas iepirkuma procedūra tiek pārtraukta, pamatojoties uz „Publisko iepirkumu likuma” 38.panta otro daļu, kas paredz, ka pasūtītājs var jebkurā brīdī pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums.

Sīkāk ar domes sēdē pieņemtajiem lēmumiem var iepazīties   www.aglona.lv  /Novada  dome/Sēžu protokoli/ Ārkārtas sēdes protokols Nr. 14, 2014. gada 2.jūlijā

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv