Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

2. jūnija Aglonas novada domes ārkārtas sēde

Saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” 28.pantu Aglonas novada domes ārkārtas sēde notiks 2016. gada 2. jūnijā plkst. 15.30., Somersetas ielā 34, Aglona, Aglonas novada domes administrācijas ēkas telpās.

Dienas kārtībā:

1. Par Aglonas novada senioru biedrības iesniegumu (ziņo D.Kuzņecovs).

2. Par Aglonas novada Grāveru pagasta senioru biedrības “GR-AVOTI” iesniegumu (ziņo D.Kuzņecovs).

3. Par Aglonas bazilikas iesniegumu par ielu tirdzniecības organizēšanu 2016. gada 12.-15. augusta svētkos (ziņo D.Kuzņecovs).

4. Par Preiļu novada bērnu un jauniešu sporta skolas audzēkņa iesniegumu (ziņo D.Kuzņecovs).