Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

20. februāra domes ārkārtas sēde

Saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” 28. pantu sasaucu Aglonas novada domes ārkārtas sēdi 2020. gada 20. februārī plkst. 16.30, Somersētas ielā 34, Aglona, Aglonas novada domes administrācijas ēkas telpās. Izsludinu sekojošu sēdes darba kārtību.       

Darba kārtībā:

1. Par dalību Zivju fonda pasākumā “Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās  ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, citās ūdenstilpēs, kas ir  valsts vai pašvaldību īpašumā,  kā arī privātajās upēs, kurās ir atļauta makšķerēšana”. (ziņo L.Strole – Krasovska)

 

Aglonas novada domes priekšsēdētājs       Juris Butēvics