Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

2011. gada 26. martā plkst. 20:30 pasaule svinēs Zemes stundu

Šajā laikā katrs ir aicināts uz vienu stundu izslēgt apgaismojumu, lai simboliski parādītu savu apņemšanos planētas labā. Šī gada akcijas Zemes stunda mērķis ir rosināt ikvienu padomāt par savu ikdienas rīcību, lai kopīgi veicinātu vides ilgtspēju.  Aglonas novads arī iesaistījies šajā akcijā, izslēdzot uz vienu stundu gaismu  iestādēs un uzņēmumos, kā arī ielu apgaismojumu.

Pasaules Dabas Fonds pateicās Aglonas novada pašvaldībai par interesi un atbalstu akcijas Zemes stunda ietvaros, izsakot prieku, ka arī Aglonas novads ir starp tiem tūkstošiem pašvaldību vairāk kā 130 pasaules valstīs un starp 37 Latvijas pašvaldībām, kurām rūp planētas nākotne un apkārtējās vides ilgtspēja!

ANO ģenerālsekretārs par Zemes stundu saka:  “Izmantosim 60 minūtes tumsas, lai ļautu pasaulei ieraudzīt gaismu! Novēlam Jums gaišus darbus un izdošanos ikdienā – arī domājot par vides problēmām un risinājumiem!”