Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

2012.gada 28.augustā plkst.13.00 Aglonas novada domes sēde

Izbraukšana no Aglonas novada domes admnistrācijas ēkas, Somersetas ielā 34, Aglonā, plkst.13.00. Objektu apskate Šķeltovas pagastā, sēdes turpinājums plkst.14.00  Daugavpils ielā 7, Šķeltovā, Šķeltovas pagastā, Aglonas novadā, Šķeltovas pagasta pārvaldes ēkas telpās.

Darba kārtībā:

  1. Novada dome priekšsēdētāja atskaite par iepriekš pieņemto lēmumu izpildes gaitu.
  2. Par budžeta izpildi.
  3. Par līgumiem

3.1.   Par zemes gabala pirkuma (privatizācijas) līgumu.

4. Par  V.Gribuškas iesniegumu (10.08.2012., Nr. 1496)

5. Par sociālajiem jautājumiem.

5.1. Par sociālajiem pabalstiem.

5.2. Par sociālajiem jautājumiem.

5.3. Par iztikas minimuma noteikšanu  vienam iedzīvotājam (latos) Aglonas novadā.

6. Dažādi jautājumi, iesniegumu un informācija.

6.1. Par skolēnu pārvadājumiem.

6.2. Par R.Jekimovas iesniegumu ( 29.06.2012., Nr. 1306)

6.3. Par A.Klusa iesniegumu (06.08.2012., Nr. 1472)

6.4. Par ēku Ilzes ielā 18/1, Priežmalā, Kastuļinas pagastā.

6.5. Par SIA „Spero SK” iesniegumu (09.07.2012., Nr. 1339)

6.6. Par biedrības „Dordedze” iesniegumu (29.05.2012.,Nr.1080)