Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

2012.gada 28.februārī Aglonas novada domes sēde

Saturs atjaunots: 19.03.2012.

Saskaņā ar LR likuma „Par pašvaldībām” 27.pantu tiek sasaukta Aglonas novada domes sēde 2012.gada 28.februārī plkst.14.00,  Somersetas ielā 34, Aglonā, Aglonas novada domes administrācijas ēkas telpās. Izsludināta šāda dienas kārtība:

 1. Novada dome priekšsēdētāja atskaite par iepriekš pieņemto lēmumu izpildes gaitu.
 1. Par budžeta izpildi.
 2. Par inventarizācijas reultātiem.
 3. Par Aglonas bazilikas kora skolas tarifikācijas apstiprināšanu.
 4. Par maksnepējīgo debitoru parādu pārgrāmatošanu uz šaubīgo debitoru kontu.
 5. Par savstapējiem norēķiniem
 6. Par VARAM  informācijas pieprasījumu (aptaujas anketas) par pašvaldību un plānošanas reģionu  investīciju vajadzībām 2014. – 2020. gadam.
 7. Par Aglonas novada attīstības programmas galīgo redakciju.
 8. Par zivju nozveju.

9.1.  Par G.Grigorjeva iesniegumu.

9.2  Par V.Luņa iesniegumu.

9.3.  Par V.Egļa iesniegumu.

9.4.  Par B.Bižāna iesniegumu.

9.5.  Par A.Jahimenko iesniegumu.

9.6 Par S.Afanasjeva iesniegumu.

9.7 Par V.Mežinieces iesniegumu.

9.8. Par J.Mežinieka iesniegumu.

9.9. Par S.Karpova iesniegumu.

9.10.  Par K.Belodedova iesniegumu.

 1.  Par zemes jautājumiem
 1. Par iepirkumiem.

11.1. Par iepirkumu „Aglonas novada autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi 2012.gada vasaras sezonā.”

11.2. Par elektroenerģijas iepirkumu

11.3. Par darbinieku obligāto veselības pārbaudi.

12. Par sociālajiem jautājumiem.

12.1. Par sociālajiem pabalstiem.

12.2. Par sociālajiem jautājumiem.

12.3. Par iekšējās kārtības noteikumiem sociālajai dzīvojamai mājai Kastuļinas pagastā

13. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu  anulēšanu:

13.1. Par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu Tālivaldim Laurānam.

13.2. Par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu Česlavam Žoidam.

13.3. Par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu Alīnai Zavišai.

13.4. Par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu Jeļenai Mironovai.

13.5. Par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu Pēterim Ilmāram Vucānam.

14. Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija.

14.1. Par personīgās automašīnas izmantošanu darba vajadzībām.

14.2. Par Izglītības un zinātnes ministrijas vēstuli par Jaunaglonas arodvidusskolu (02.02.2012., Nr.212).

14.3. Par Aglonas internātvidusskolas  iesniegumu par darba grupas izveidošanu (17.01.2012., Nr.118).

14.4. Par Maltas speciālās internātpamatskolas vēstuli par braukšanas izdevumu apmaksu V.Balančenokam (13.01.2012., Nr.108).

14.5. Par degvielas patēriņa normas noteikšanu traktoram „MTZ 82.01”.

14.6. Par IK „D.A.R.S.” iesniegumu par atļauju iebraukšanai autoostas teritorijā (16.01.2012., Nr.113).