Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

2012.gada 30.oktobrī Aglonas novada domes sēde

Saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” 27.pantu 2012.gada 30.oktobrī plkst.14.00, Somersetas ielā 34, Aglonā, Aglonas novada domes administrācijas ēkas telpās notiks Aglonas novada domes sēde.

Darba kārtībā:

  1. Novada dome priekšsēdētāja atskaite par iepriekš pieņemto lēmumu izpildes gaitu.
  2. Par budžeta izpildi.
  3. Par mērķdotācijas sadali pašvaldību tautas mākslas kolektīvu vadītājiem.
  4. Par Aglonas novada pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšanas klasēm ziemas sezonā.
  5. Par sociālajiem pabalstiem.
  6. Par ezeru apsaimniekošanas plānu apstiprināšanu.
  7. Par Aglonas novada Teritorijas plānojuma 1.redakciju.
  8. Par zemes jautājumiem.
  9. Dažādi jautājumi.

9.1. Par Šķeltovas pagasta pārvaldes vadītājas I.Maļuhinas iesniegumu (15.10.2012., Nr.1855).

9.2. Par LR Augstākās tiesas lēmumu J.Rutka lietā (15.10.2012., Nr.1858).

9.3. Par  Latvijas bibliotēku padomes 18.09.2012. vēstuli  (21.09.2012., Nr.1711).

9.5. Par Maltas speciālās internātpamatskolas vēstuli (24.09.2012., Nr.1715).

9.7. Par R.Leonovas iesniegumu (10.10.2012., Nr.1820).

9.8. Par J.Cakula iesniegumu (09.10.2012., Nr.1810).

9.9. Par Aglonas inetrnātvidusskolas piedalīšanos VARAM izludinātajā KPFI projektā.