Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

2013. gadā veiktie komunālie darbi Aglonas novadā

Aglonā, Jaundzemu ielā tika nomainīts ūdensvada posms ar kopējo garumu 150 m.
Jaunciemā nomainīts ūdensvada posms ar kopējo garumu 101 m.
Atjaunots ielas apgaismojums Aglonas ciema Somersetas ielā no Daugavpils ielas krustojuma līdz Jaunciemam.
Aglonā tika veikti renovācijas darbi UAS (ūdens atdzelžošanas stacija) Kalna ielā un Jaunaglonas internātvidusskolas kopmītnēs.
Tika veikti ūdensvada remontdarbi – Broka ielā, Jaunaglonā – Rušonas ielā, Jaunciemā, UAS.
Daugavpils ielā, divās daudzdzīvokļu mājās, tika pieslēgts jaunizbūvētais ūdensvads.
Pārbūvēts kanalizācijas vads Aglonas KC katlu mājā.
Divreiz gadā, pēc monitoringa programmas, veikta dzeramā ūdens dezinfekcija. Pēc dezinfekcijas veikšanas ņemtas centralizētas analīzes visā Aglonas novadā. Veicām NAI ūdens un dūņu analīžu atlasi. Novada teritorijā mērīta dūmgāzu emisija.
Regulāri apsekotas un pēc vajadzības tīrītas kanalizācijas akas, pārsūknēšanas stacijas, maģistrāles, ielu notekūdeņu sistēmas.
Veikta pagasta teritorijas sakopšana un pagasta ceļu sakārtošana.

Aglonas novada Komunālā saimniecība 2014. gadā plānojusi veikt šādus komunālos darbus:
Izpildīt visus plānotos darbus, atbilstoši monitoringa programmām;
Pieslēgt bibliotēkas ēku un pirti centrālajai kanalizācijas maģistrālei;
Veikt visus nepieciešamos komunālās saimniecības darbus Aglonas novadā.

Informāciju iesniedza
Viktors Dimpers
Komunālās saimniecības vadītājs