Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

2013.gads aizvadīts veiksmīgi

Saturs atjaunots: 18.12.2013.


Mēs apzināmies, ka Aglonas novads ir unikāls un labi atpazīstams, jo no tā nav atdalāma arī svētvieta, Aglonas bazilika. Šeit dzīvo un strādā gudri cilvēki, tāpēc droši varam savu novadu dēvēt par Latvijas garīgo sirdi, Latgales pērli un spēka zemi dvēselei. Aglona mīļi sagaida ikvienu. Dievmātes svētība apgaro. Zilo ezeru spoguļi, kas verās debesjumā, saullēktu un saulrietu daile uzrunā. Vienīgais Latvijā mistiskais Velnezers vilina. Pāri visam ir Aglonas novada cilvēku viesmīlība un vēlme attīstīt sava novada izaugsmi, labklājību, ko pierāda daudzie darbi un panākumi, kas gūti 2013.gada laikā.

Aglonas novada priekšsēdētāja Helēna Streiķe, kā vērtīgāko, “zvaigžņu stundai” piemērotāko, ar lepnumu atzīmējusi Aglonas novada kolektīvu piedalīšanos lielākajā Latvijas kultūras notikumā – XXV Vispārējos latviešu Dziesmu un XV Deju svētkos. Ne velti šī unikālā tradīcija ar savu vienreizīgumu ir UNESCO pasaules nemateriālo kultūras vērtību aizsargājumā. Aglonas novada koris “ASSUMPTA” ieskandināja Dziesmu svētku atklāšanu ekumēniskajā dievkalpojumā Doma baznīcā. Aglonas vidusskolas deju kolektīvs bija starp tiem jauniešiem, kas smaidīgi un ar dzīvi laimīgi izdejoja latvju deju zīmes.
Aglonas novada dome veiksmīgi turpinājusi realizēt projektus, kas attīsta novada teritoriju, uzlabo infrastruktūru, lai katrs iedzīvotājs var strādāt, atpūsties, baudīt kultūras dzīvi, sportot un veiksmīgi veidot savu dzīvi. Katrā Aglonas novada iestādē īstenoti dažādi projekti, interesanti pasākumi, kas dažādo novada ikdienu.
Šogad apstiprināti „Aglonas novada teritorijas plānojuma 2013. – 2025. gadam teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”, kas īstenojami kopš š.g. 19.novembra.

ELFLA projekta “Ielu un tiltu rekonstrukcija Aglonas novadā” ietvaros sakārtota Aglonas ciema Livdānu ielas infrastruktūra, uzlabojot satiksmes organizāciju gan ciema iedzīvotājiem, gan novada viesiem. Veikta tilta  Sakova – Akmeneica renovācija.
Realizējot projektu “Aglonas novada Jaunaglonas ciema ielu infrastruktūras sakārtošana un būvniecība”, Jaunaglonā rekonstruēts autoceļu asfalta segums Kapiņu ielā un Rušonas ielā, sabiedriskā transporta apstāšanās laukums Rušonas ielā. Uzstādīts autobusu pieturas paviljons. Uzbūvēta ietve ar bruģa segumu, kā arī ierīkota gājēju pāreja pie autobusu pieturas.

Pabeigta projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Grāveru pagasta Grāveru ciemā” I kārtas realizācija. Izbūvēts jauns artēziskais urbums, notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, 1125 m kanalizācijas tīklu. Veikta Grāveru pamatskolas kanalizācijas sistēmas savienošana ar kopējo kanalizācijas tīklu. 2014.gadā Aglonas novada dome turpinās ūdenssaimniecības sakārtošanas darbus Jaunaglonas ciemā. Grāveru ciemā un Aglonas ciemā paredzēti ūdenssaimniecības II kārtas darbi.

Raito deju soļu ritmā, skanot bērnu un pašdarbības kolektīvu dalībnieku balsīm, pirms Līgo svētkiem Grāveros  atklāta brīvdabas estrāde. Gandarījums par jauno estrādi, par vēl vienu jauku un sakārtotu vietu Aglonas novada Grāveru pagastā.
Grāveru pamatskolā realizēts Sorosa fonda – Latvija iniciatīvas „Pārmaiņu iespēja skolām” projekts „Turpini mainīties!” Daudzfunkcionālā sabiedriskā centra darbības ietvaros notikuši daudzveidīgi pasākumi un nodarbības.

Aglonas internātvidusskolas skolēni piedalījās starptautiskajā krievu valodas konkursā, uzvarētājiem bija iespēja jūliju pavadīt starptautiskajā nometnē, kā arī doties nedēļu garā ekskursijā pa Krieviju.
Aglonas internātvidusskola sadarbībā ar novada domi šogad iesniegusi skolas siltināšanas projektu.

Aglonas vidusskola sadarbībā ar Latvijas Universitāti īstenoja ESF projektu “Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveide”, kas veicināja jauniešu drošību, atbildību un savstarpējo cieņu. Tika izstrādāti jauni skolas iekšējās kārtības un uzvedības noteikumi.

Jūlija sākumā projekta „Heritage Latvia” ietvaros Šķeltovas pamatskolā viesojās Amerikas latviešu apvienības jauniešu grupa, kas iepazina savu senču dzimtās vietas.

Novadā jaunieši ir ļoti aktīvi un zinātkāri. Jaunas iemaņas, zināšanas un prasmes apgūst nevien piedaloties konkursos, olimpiādēs, bet arī iesaitoties jaunsargos un mazpulkos.

Aglonā, Šķeltovā un Grāveros labiekārtotas esošās pludmales. Jūlijā Aglonas gleznainā Cirīša ezera krastos aizritēja skaists, veselīgi sportisks un atraktīvs pasākums ģimenēm “Cīrīša ezera vilinājums”. Pludmalē uzstādītas jaunas koka kostrukcijas, ierīkota izzinošā taka. Svētkos azartiski priecēja ātrumsacensības ar airu laivu, orientēšanās pa ezeru ar kanoe laivām, sievu nešanas un zābaka mešanas sacensības, kā arī citas nodarbes. Visjautrākais un emocionāli piesātinātākais brīdis bija zorbinga atrakcijā “Atbrīvo savu iekšējo kāmi”.

Veselīga dzīvesveida veicināšanai septembrī atklāta slēpošanas un nūjošanas 1450 metrus garā trase. Iegādāts arī sniega motocikls slēpošanas trases ierīkošanai ziemā. Nav mazsvarīgi, ka aktīvās atpūtas inventārs, nūjošanas un slēpošanas aprīkojums novada iedzīvotājiem tiek piedāvāts bez maksas Aglonas Sporta skolā katru dienu, arī brīvdienās.
Īstenojot projektu „SAC „Aglona” telpu rekonstrukcija radošo darbnīcu izveidošanai un pilnveidošanai”, veikti saimniecības telpu rekonstrukcijas darbi, iegādātas mēbeles un IT aprīkojums. Tagad klientiem ir iespēja piedalīties radošo darbnīcu un fizisko aktivitāšu nodarbībās.
Projekta „Augļu koku un krūmogulāju iegāde SAC „Aglona” iemītnieku veselīga uztura un māju sajūtu radīšanai” gaitā iestādīts daudzveidīgu šķirņu augļu dārzs.

Aglonā nevien dzied, sporto, atjauno un uzlabo infrastruktūru, te arī top Latgalē garšīgākās tortes. A./s. „Staburadze” rīkotajā akcijā „Latvijas Mājas tortes 2013” par Latgales labāko atzīta Aglonas novada lauku mājas “Upenīte” pavāres Ērikas Križanovskas ceptā Latgales kāzu torte. Uzvarētājas recepti „Staburadze” apņēmusies iekļaut savā sortimentā. Pēterdienā Aglonā notika arī saldākais un krāsainākais Latgales reģiona sarīkojums – Latgales Lauku tortes konkurss, kurā 11 dalībnieki prezentēja  no lauku labumiem ceptās tortes.
Janvāra nogalē Daugavpilī notikušajā VII  Staņislava Broka Jauno dziedātāju  konkursā piecas godalgas ieguva aglonieši. Veiksmīga uzstāšanās bija Aglonas bazilikas Kora skolas audzēkņiem. Skolotājas Ievas Soldānes audzēķni ieguva divas pirmās vietas – Armīns Prusaks jaunākajā  zēnu grupā un Beāte Soldāne  vecākajā  meiteņu grupā, kā arī otro vietu – Sandis Girss vecākajā  zēnu grupā. Divas otrās vietas ieguva skolotājas I.Ļeonovas vokālais ansamblis vecākajā grupā un vokālais trio.
Martā astoto reizi tika rīkots Aglonas vidusskolas skolotājas M. Pušņakovas izlolotais latgaliešu dzejniecei Naaizmērstulei veltītais Latgales novada lauku skolu jaunrades darbu konkurss, kurā tika iesūtīti 125 radošie darbi no 26 Latvijas vietām. Konkursa tēma „Paleidzi maņ munu pīnuokumu tai izpiļdeit, ka caur tū maņ laiceigais lobums un myužeiguo laime nuoktu” skolēniem lika aizdomāties par dažādiem pienākumiem, ar kuriem tie sastopas savā ikdienas dzīvē.

Savukārt maijā Aglonas bazilikas Baltā zāle piepildījās ar bērnu skanīgajām balsīm desmitajā jubilejas konkursā „Dziedu Dievmātei”, kuru ik gadu rīko Aglonas bazilikas Kora skola. Muzikālo vēstījumu Dievmātei veltīja 66 dziedātāji no 15 Latvijas skolām.
Aglonas Maizes muzejs aicināja uz Latgales amatnieku KIRMAŠU (gadatirgu) astoto gadu pēc kārtas. Šogad svētkiem tika piedēvēta īpaša nozīme, jo tika atklāta Gūdu saimineiču sāta.

Jautrā un sportiskā gaisotnē augustā aizritēja sestā gadskārtējā velodiena “Ar veļiku pa Aglyunu”, kurā piedalījās vairāk kā 100 velomīļu.

Augusta akcijā “Labie darbi” par Aglonas biedrības “Ideju strops” projektu “Tūrisma resursu punkta izveide Aglonā” 7451 balsotāju balss tuvināja Aglonas bērnus un jauniešus sen lolotam sapnim. Tūrisma resursu punkts veicinās bērnu un jauniešu interesi par tūrisma aktivitātēm, vēlmi iepazīt Latvijas un Aglonas skaistākās vietas un objektus.

Biedrība „Ilzes krasti” realizējusi projektu „Rotaļu laukuma atjaunošana Aglonas novada Kastuļinas pagastā”, kā rezultātā Kastuļinas pagasta bērniem ir izveidots jauns rotaļu laukums.

Šķeltovas biedrības ,,Alksniena” projekts “Sakopts un tīrs Šķeltovas ciems” uzlabojis ciema koptēlu, izveidojot akmensdārzu, ciema nosaukuma plāksni, izkarot krāšņos puķu podus uz centrālās ielas gaismas laternām.

Lai sekmētu labklājības izaugsmi un mazinātu sociālās atstumtības risku Aglonas novadā, iesaistot radošo un sociālo prasmju apguvē bērnus, jauniešus un ģimenes ar bērniem, Aglonas biedrība “Neaizmirstule” projekta “Iedzīvotāju aktivitātes Aglonas novadam” ietvaros organizējusi dažādas konsultācijas un hobijnodarbības.

Ar biedrības “Mēs Grāveriem”iniciatīvu Grāveru ciemā tika uzstādīts un iesvētīts piemineklis karavīriem, kuri gājuši bojā 1812. gada karā.

Aglonas pašvaldība domājusi arī par II pasaules kara karavīru kapu sakārtošanu. Sadarbībā ar Krievijas Federācijas konsulātu Daugavpilī atjaunoti II pasaules karā kritušo padomju karavīru kapi Priežmalē.

Gada laikā esam arī daudz sportojuši. Sporta skola sadarbībā ar pašvaldības sporta organizatoru rīkoja futbola, florbola, telpu futbola, spiningošanas un zemledus makšķerēšanas sacensības. Jūnijā jau trešo reizi tika rīkota Līgo regate, tajā piedalījās 16 komandas.

Augustā tika pabeigti projekta “Basketbola laukuma atjaunošana Šķeltovas pagasta Aglonas novadā” rekonstrukcijas darbi. Vecais koka segums nomainīts uz kvalitatīvu un mūsdienu prasībām atbilstošu betona – gumijas segumu.

Projektā „Sporta inventāra iegāde Aglonas novada skolām” veikta valsts standarta realizācijai nepieciešamā inventāra iegāde.

Labu un nozīmīgu darbu Aglonas novadā gada laikā ir bijis daudz. Vēl vairāk ir iecerēti nākamgad. Kā tie īstenosies, to rādīs laiks.

Mēs vēlamies, lai mūsu dzīvē daudz kas būtu citādi. Mēs vēlamies, lai tajā valdītu apmierinātība un prieks. Mēs vēlamies, lai mūsu novada iedzīvotāju dzīvē būtu mazāk haosa un mazāk raižu. Šīs vēlēšanās Jaungada naktī lolosim, kā pašu svarīgāko, kas realizētos katrā novada pagastā, ciemā, mājā un ģimenē.

Šis ir tas laiks, kad gaismas loki liecas
Ap sveču mirdzumu un sirdi dedz,
Vien mazliet pretī jāpasniedzas,
Lai labestību mūsu sirdīs redz…

Informāciju sagatavoja un iesniedza:
Zane Ločmele
Aglonas novada domes
Sabiedrisko attiecību speciāliste
T: 65324573
e-pasts: zane.locmele@aglona.lv