Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

2014. gada 12. februāra Aglonas novada domes ārkārtas sēdes aktualitātes

 Ārkārtas domes sēdē, kas notika 2014. gada 12. februārī, izskatīti vairāki  jautājumi un pieņemti svarīgi lēmumi.

            1.Par Zemkopības ministrijas izsludināto projektu “Zivju resursu kvalitātes uzlabošana Aglonas novada Ilzas, Karašu un Saviņu ezeros” ziņoja Uzņēmējdarbības atbalsta centra konsultante Anita Anna Bartuša. Projekta mērķis ir zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās ir atļauta makšķerēšana. Projekta pirmās kārtas īstenošanai paredzēts atbalsts 170746 EUR apmērā. Viena projekta iesnieguma maksimālais atbalsta apmērs nepārsniedz 6000 EUR. Projekts jānoslēdz līdz 2014. gada 31. oktobrim.  

            Pieņemts lēmums piedalīties Zemkopības ministrijas izsludinātajā projektu iesniegumu iesniegšanas pirmās kārtas Zivju fonda pasākumā “Zivju resursu pavairošanai un atražošanai publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā” ar projektu “Zivju resursu kvalitātes uzlabošana Aglonas novada Ilzas, Karašu un Saviņas ezeros”. Paredzēt līdzfinansējumu 21% apmērā jeb 1214,87 EUR (PVN izmaksas) no paredzētajām kopējām izmaksām – 7000 EUR. Par projekta vadītāju iecelt Aglonas novada domes Uzņēmējdarbības atbalsta centra konsultanti Anitu Annu Bartušu.

            2. Aglonas novada domes deputāti pieņēma lēmumu veikt iepirkumu dalības nodrošināšanai starptautiskajā tūrisma izstādē “Otdih bez granic. Leto 2014″ 2014. gada 4.-6. aprīlī Sanktpēterburgā (Krievija) projekta Nr. LLB-2-266 “Kulināro pakalpojumu uzlabošana Latgales un Vitebskas reģionos, pamatojoties uz kulinārā mantojuma koncepciju” (BELLA CUISINE) ietvaros”.

            3. Deputāti izskatīja sagatavoto lēmumprojektu “Par tehniskās dokumetācijas sagatavošanu Aglonas centrālajai bibliotēkai” Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas projekta Klimata parmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātam konkursam “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai”. Debatēs piedalījās vairāki deputāti un nolēma neapstiprināt sagatavoto lēmumprojektu.

            4. Aglonas novada domes deputāti izskatīja lēmumprojektu “Par tehniskās dokumentācijas sagatavošanu Aglonas novada kultūras centram”  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas projekta Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātam konkursam “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” ceturtās kārtas ietvaros un pieņēma lēmumu neapstiprināt sagatavoto lēmumprojektu.

Sīkāk par domes sēdē pieņemtajiem lēmumiem varēs iepazīties  www.aglona.lv / Novada dome/ Sēžu protokoli

Informāciju sagatavoja un iesniedza

Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv